Hlavní obsah

právně

Vyskytuje se v

ochrana: правова́я защи́таpráv. právní ochrana

pojem: юриди́ческое поня́тиеprávní pojem

pomoc: юриди́ческая по́мощь, правово́е соде́йствиеprávní pomoc

právně: юриди́чески обязате́льныйprávně závazný

právní: правовы́е но́рмыprávní normy

předmět: предме́т правово́й охра́ныpráv. předmět právní ochrany

řád: правопоря́докpráv. právní řád

subjekt: субъе́кт пра́ваpráv. právní subjekt

úkon: правово́й актpráv. právní úkon

vědomí: правосозна́ниеprávní vědomí

vztah: правово́е отноше́ние, правоотноше́ниеpráv. právní vztah

zástupce: юриско́нсультprávní zástupce

domněnka: правово́е предположе́ниеprávní domněnka

odpovědnost: юриди́ческая отве́тственностьprávní odpovědnost

předpis: правова́я но́рмаprávní předpis

záruka: пи́сьменная/правова́я/ба́нковская гара́нтияpísemná/právní/bankovní záruka

způsobilý: дееспосо́бныйprávně způsobilý

но́рма: правовы́е но́рмыprávní normy

прися́жный: прися́жный пове́ренныйprávní zástupce, obhájce

консульта́ция: юриди́ческая консульта́цияprávní poradna

institut: soubor právních norem институ́т(právní) institut