Hlavní obsah

právně

Vyskytuje se v

ochrana: práv. právní ochranaправова́я защи́та

pojem: právní pojemюриди́ческое поня́тие

pomoc: právní pomocюриди́ческая по́мощь, правово́е соде́йствие

právně: právně závaznýюриди́чески обязате́льный

právní: právní normyправовы́е но́рмы

předmět: práv. předmět právní ochranyпредме́т правово́й охра́ны

řád: práv. právní řádправопоря́док

subjekt: práv. právní subjektсубъе́кт пра́ва

úkon: práv. právní úkonправово́й акт

vědomí: právní vědomíправосозна́ние

vztah: práv. právní vztahправово́е отноше́ние, правоотноше́ние

zástupce: právní zástupceюриско́нсульт

domněnka: právní domněnkaправово́е предположе́ние

odpovědnost: právní odpovědnostюриди́ческая отве́тственность

předpis: právní předpisправова́я но́рма

záruka: písemná/právní/bankovní zárukaпи́сьменная/правова́я/ба́нковская гара́нтия

způsobilý: právně způsobilýдееспосо́бный

institut: (právní) institutsoubor právních norem институ́т