Hlavní obsah

pojem

Vyskytuje se v

obecný: о́бщее поня́тиеobecný pojem

abstraktní: отвлечённое поня́тиеabstraktní pojem

definice: определе́ние поня́тияdefinice pojmu

neslučitelný: несовмести́мые поня́тияneslučitelné pojmy

соотноше́ние: соотноше́ние по́нятийpoměr pojmů, relace

pojem: юриди́ческое поня́тиеprávní pojem