Hlavní obsah

moc

Vyskytuje se v

postrádat: obejít se bez обойти́сь без чегоmoci postrádat

rovnat se: být srovnatelný мочь равня́тьсяmoci se rovnat

moc: полномо́чие, дове́ренностьplná moc

ověřený: нотариа́льно заве́ренная дове́ренностьnotářsky ověřená plná moc

plný: полномо́чие, дове́ренностьplná moc

trochu: многова́тоtrochu moc

vyšší: непреодоли́мая си́ла, форс-мажо́рpráv. vyšší moc vis major

dík: Большо́е спаси́бо.Díky moc.

dostat se: прийти́ к вла́стиdostat se k moci

nejvyšší: гла́венствоnejvyšší moc

notář: полномо́чие заве́ренное нота́риусомnotářem ověřená plná moc

slušet: Тебе́ о́чень идёт.Moc ti to sluší.

troufat si: Ты сли́шком мно́го себе́ позволя́ешь!Moc si troufáš!

ústavodárný: учреди́тельная властьústavodárná moc

užít: Мы хорошо́ провели́ вре́мя.Moc jsme si to užili.

vidět: Мы с ним не ви́димся о́чень ча́сто.Moc často ho nevidím.

zákonodárný: законода́тельная властьzákonodárná moc

zneužít: злоупотреби́ть вла́стьюzneužít moc

od, ode: Э́то о́чень ми́ло с твое́й стороны́!To je od tebe moc hezké!

pobrat: Он звёзд с не́ба не хвата́ет.Rozumu moc nepobral.

se, si: Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.Moc si o sobě myslí.

škodit: Вся́кое изли́шество вре́дно.Všeho moc škodí.

верхо́вный: верхо́вная властьsvrchovaná moc

исполни́тельный: исполни́тельная властьvýkonná moc

лезть: лезть из ко́жи вонmoci se přetrhnout úslužností, snahou ap.

ли́шний: сказа́ть ли́шнееříct až moc, říct něco nepatřičného

ме́ра: в како́й ме́реnakolik, jak moc, do jaké míry

осо́бенно: не осо́бенноnic moc, nic zvláštního

вку́сно: О́чень вку́сно!Moc dobré!, To je dobrota!

жаль: Мне о́чень жаль.Je mi to moc líto.

злоупотреби́ть: злоупотреби́ть вла́стьюzneužít moc

нева́жно: Нева́жно себя́ чу́вствую.Není mi moc dobře.

отстрани́ть: отстрани́ть от вла́сти когоzbavit moci koho

полномо́чие: дать полномо́чиеdát plnou moc komu, zplnomocnit koho

глаз: глаза́ разгоре́лись на чтоoči se rozzářily (při pohledu) na co, moci na čem oči nechat

па́лец: по па́льцам перече́сть кого/что мо́жноmoci spočítat koho/co na prstech jedné ruky

прекра́сно: Ты ведь прекра́сно зна́ешь...Však ty moc dobře víš...

сли́шком: Э́то уже́ сли́шком.To už je moc.

соста́риться: Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.Kdo je moc zvědavý, bude brzo starý.

удо́бно: Мне здесь о́чень удо́бно.Je mi tady moc dobře.

чересчу́р: Э́то уже́ чересчу́р!To už je moc!