Hlavní obsah

ověřený

Vyskytuje se v

ověřit: ověřit (si)prověřit, zjistit si прове́рить

úředně: úředně ověřitзасвиде́тельствовать

fakt: ověřit faktaпрове́рить фа́кты

identita: ověřit čí identituустанови́ть ли́чность кого

notář: notářem ověřená plná mocполномо́чие заве́ренное нота́риусом

ověření: notářské ověřeníнотариа́льная заве́рка

непрове́ренный: podle neověřených informacíпо непрове́ренным да́нным

нотариа́льный: notářské ověřeníнотариа́льное завере́ние

ověřený: notářsky ověřená plná mocнотариа́льно заве́ренная дове́ренность