Hlavní obsah

со́бственный

Vyskytuje se v

спина́: узна́ть на со́бственной спине́ чтоpoznat co na vlastní kůži

и́мя: со́бственное и́мяvlastní jméno

корреспонде́нт: со́бственный корреспонде́нтvlastní zpravodaj

со́бственно: со́бственно говоря́po pravdě, přesněji řečeno

сок: вари́ться в со́бственном соку́vařit se ve vlastní šťávě

branka: гол в со́бственные воро́та, автого́лvlastní branka

gól: автого́л, гол в со́бственные воро́таvlastní gól

pocítit: испыта́ть на со́бственной шку́реpocítit na vlastní kůži

ruka: в со́бственные ру́киdo vlastních rukou

vlastní: в со́бственные ру́киdo vlastních rukou

iniciativa: по со́бственной инициати́веz vlastní iniciativy

názor: со́бственное мне́ниеvlastní názor

oko: со́бственными глаза́ми, воо́чиюna vlastní oči

propustit: уво́лить по со́бственному жела́ниюpropustit na vlastní žádost

přičinění: со́бственное стара́ниеvlastní přičinění

svůj, svá, své, svoje: (не) ве́рить свои́м/со́бственным глаза́м(ne)věřit svým očím

šťáva: гото́вить мя́со в со́бственном соку́dusit maso ve vlastní šťávě

utvořit: сформирова́ть своё со́бственное мне́ниеutvořit si vlastní názor

vůle: сде́лать что по со́бственному жела́ниюudělat co z vlastní vůle

zakusit: испыта́ть что на со́бственной шку́реzakusit co na vlastní kůži

zásoba: из со́бственных припа́совz vlastních zásob

zkušenost: по со́бственному о́пытуz vlastní zkušenosti

žádost: расторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́ниюrozvázání pracovního poměru na vlastní žádost

kůže: испыта́ть на со́бственной шку́реpocítit na vlastní kůži

nos: да́льше со́бственного но́са не ви́детьnevidět si na špičku nosu

okusit: испыта́ть что на со́бственной шку́реokusit co na vlastní kůži

postavit se: встать на со́бственные но́гиpostavit se na vlastní nohy

poznat: испыта́ть на со́бственной шку́реpoznat na vlastní kůži

právo: взять пра́во в со́бственные ру́киvzít právo do vlastních rukou

slyšet: Я э́то слы́шал со́бственными уша́ми.Slyšel jsem to na vlastní uši.

vařit se: вари́ться в со́бственном соку́vařit se ve vlastní šťávě

со́бственный: со́бственный корреспонде́нтvlastní zpravodaj