Hlavní obsah

се́мью

Vyskytuje se v

обзавести́сь: обзавести́сь семьёйpořídit si rodinu

семья́: семья́ языко́вrodina/skupina jazyků, příbuzné jazyky

член: член семьи́člen rodiny, příbuzný

семь: семь чуде́с све́таsedm divů světa

чу́до: семь чуде́с све́таsedm divů světa

бро́сить: бро́сить семью́opustit rodinu

лад: Нет ла́ду в семье́.V rodině nevládne harmonie.

оди́н: У вас семья́? Нет, я оди́н.Máte rodinu? Ne, jsem sám.

отме́рить: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

отре́зать: Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

раз: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

седьмо́й: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena, vzdálená přízeň

div: семь чуде́с ми́раsedm divů světa

neúplný: непо́лная семья́neúplná rodina

rodina: глава́ семьи́hlava rodiny

velký: больша́я семья́velká rodina

založit: созда́ть семью́založit rodinu

domácnost: жить одно́й семьёйžít ve společné domácnosti

koleno: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena

kontakt: прерва́ть связь с семьёйpřerušit kontakt s rodinou

místo: Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.Místo v sedm přišel až v osm.

opustit: бро́сить семью́opustit rodinu

otevřít: Магази́н рабо́тает с семи́ часо́в.Obchod otevírá v 7 hodin.

slabý: малообеспе́ченные/малоиму́щие се́мьиsociálně slabé rodiny

sociálně: малообеспе́ченные се́мьиsociálně slabé rodiny

trpaslík: Белосне́жка и семь гно́мовSněhurka a sedm trpaslíků

úmrtí: смерть в семье́úmrtí v rodině

dvakrát: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

jednou: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

řezat: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř a jednou řež.

sedmero: за семью́ моря́ми, за семью́ гора́ми, за гора́ми, за моря́миza sedmero horami a sedmero řekami

кисе́ль: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena