Hlavní obsah

член

Vyskytuje se v

гла́вный: гла́вные чле́ны предложе́нияzákladní větné členy

одноро́дный: одноро́дные чле́ны предложе́нияněkolikanásobný větný člen, větné členy plnící stejnou funkci

член: член семьи́člen rodiny, příbuzný

полово́й: полово́й членpohlavní úd, penis

členský: страна́-член, госуда́рство-членčlenský stát

pohlavní: полово́й членpohlavní úd

přidružený: ассоции́рованная страна́, ассоции́рованный член ЕСpřidružená země EU

větný: член предложе́нияvětný člen

žalud: голо́вка полово́го чле́наžalud penisu

člen: действи́тельный членřádný člen

nečlenský: страна́ не член НАТОnečlenský stát NATO

porota: член жюри́člen poroty

stát se: стать чле́ном, вступи́ть в соста́вstát se členem

второстепе́нный: второстепе́нные чле́ны предложе́нияrozvíjející větné členy