Hlavní obsah

гла́вный

Vyskytuje se v

нерв: гла́вный нерв чегоcentrum, centrála, páteř hnutí ap.

о́браз: гла́вным о́бразомpředevším, hlavně, zvláště

врач: гла́вный врачprimář

го́род: гла́вный го́родmetropole

hlavní: (гла́вный) геро́йhlavní postava románu ap.

korunní: гла́вный свиде́тельpráv. korunní svědek

nádraží: гла́вный вокза́лhlavní nádraží

pohled: вид спе́реди, гла́вный видčelní pohled

přízvuk: гла́вное/второстепе́нное ударе́ниеhlavní/vedlejší přízvuk

rozhodčí: гла́вный арби́трhlavní rozhodčí

rys: в о́бщих/гла́вных черта́хv hrubých/hlavních rysech

silnice: гла́вная/второстепе́нная доро́гаhlavní/vedlejší silnice

svědek: гла́вный свиде́тельkorunní svědek

tah: гла́вная доро́га, магистра́льhlavní tah

vrchní: гла́вный судья́sport. vrchní rozhodčí

hlavně: Гла́вное, что ты здесь.Hlavně, že jsi přišel.

hrát: исполня́ть гла́вную рольhrát hlavní roli

komunikace: гла́вная/второстепе́нная доро́гаhlavní/vedlejší komunikace

mít: име́ть гла́вное сло́во/де́ньгиmít hlavní slovo/peníze

paluba: гла́вная па́лубаhlavní paluba

role: гла́вная рольhlavní role

titulní: гла́вная рольtitulní role

ústřední: гла́вное лицо́ пье́сыústřední postava hry

vedoucí: гла́вный реда́кторvedoucí redaktor šéfredaktor

výhra: гла́вный вы́игрышhlavní výhra

žalobce: гла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тельhlavní/státní/veřejný žalobce

гла́вный: гла́вным о́бразомpředevším, zejména, zvláště