Hlavní obsah

врач

Podstatné jméno, rod mužský-а́

  • lékař, doktorзубно́й врачzubařгла́вный врачprimářветерина́рный врачveterinářврач-рентгено́логrentgenologсанита́рный врачhygienik

Vyskytuje se v

же́нский: же́нский врачgynekolog

зубно́й: зубно́й врачzubní lékař, zubař

кабине́т: кабине́т врача́ordinace

наблюде́ние: под наблюде́нием врача́pod dohledem lékaře

вы́звать: вы́звать врача́zavolat lékaře

вы́йти: вы́йти за врача́vdát se za lékaře

пригласи́ть: пригласи́ть врача́zavolat lékaře

приём: приём врача́kontrola u lékaře

смотре́ть: Врач смо́трит больно́го.Lékař vyšetřuje nemocného.

kožní: ко́жный врач, дермато́логkožní lékař

lékař: врач ча́стной пра́ктикиsoukromý lékař

obvodní: участко́вый врачobvodní lékař

oční: глазно́й врач, окули́стoční lékař

posudek: заключе́ние врача́lékařský posudek

praktický: врач-терапе́втpraktický lékař

ženský: гинеко́лог, же́нский врачženský lékař gynekolog

atestovaný: врач получи́вший аттеста́циюatestovaný lékař

běhat: бе́гать по врача́мběhat po doktorech

další: усоверше́нствование враче́йdalší vzdělávání lékařů

dát se: показа́ться врачу́dát se prohlédnout (u lékaře)

doktor: идти́ за врачо́мjít pro doktora

doporučení: назначе́ние/рекоменда́ция врача́doporučení lékaře

lékařský: под наблюде́нием врача́pod lékařským dohledem

objednat: назначи́ть приём у врача́objednat k lékaři

ordinace: кабине́т врача́ терапе́втаordinace praktického lékaře

ordinovat: Врач принима́ет на дому́.Lékař ordinuje doma.

osobní: ли́чный секрета́рь/врачosobní tajemník/lékař

ošetřující: леча́щий врачošetřující lékař

pro: идти́ за врачо́мjít pro lékaře

přivést: привести́ врача́přivést lékaře

radit se: сове́товаться с врачо́мradit se s lékařem

revizní: врач-экспе́ртrevizní lékař

slavný: изве́стный полково́дец/худо́жник/врачslavný vojevůdce/umělec/lékař

vizita: у́тренний обхо́д (врача́)ranní vizita

vyšetřit: Врач осмотре́л/обсле́довал больно́го.Lékař vyšetřil pacienta.

závodní: заводско́й врачzávodní lékař

zkušený: о́пытный/зна́ющий врачzkušený lékař

врач: зубно́й врачzubař