Hlavní obsah

вы́звать

Vyskytuje se v

ковёр: вы́звать на ковёрpozvat na kobereček

дуэ́ль: вы́звать на дуэ́льvyzvat na souboj

эле́ктрик: вы́звать эле́ктрикаzavolat elektrikáře

soucit: вы́звать сочу́вствие в комvzbudit soucit u koho

ambulance: вы́звать ско́рую (по́мощь)zavolat ambulanci

lékař: вы́звать врача́zavolat lékaře

pobouření: вы́звать всео́бщее возмуще́ниеvyvolat všeobecné pobouření

podráždit: возбуди́ть/вы́звать любопы́тствоpodráždit zvědavost

přivolat: вы́звать лифт/ско́рую по́мощьpřivolat výtah/záchranku

reakce: вы́звать реа́кцию/о́ткликvyvolat reakci

souboj: вы́звать на дуэ́льvyzvat na souboj

tabule: вы́звать ученика́ к доске́vyvolat žáka k tabuli

výtah: вы́звать лифтpřivolat výtah

vyvolat: вы́звать впечатле́ниеvyvolat dojem

výzva: прибы́ть по вы́зовуdostavit se na výzvu

záchranka: вы́звать ско́руюzavolat záchranku

zavolat: вы́звать на по́мощьzavolat o pomoc

zmatek: вы́звать ха́осvyvolat zmatek

kobereček: вы́звать на ковёр когоzavolat si na kobereček koho

odezva: вы́звать о́ткликvyvolat odezvu

ohlas: вы́звать о́ткликvyvolat ohlas

pozvat: вы́звать на ковёрpozvat na kobereček

вы́звать: вы́звать врача́zavolat lékaře