Hlavní obsah

závodní

Vyskytuje se v

dráha: závodní dráhaавтодро́м

jídelna: závodní jídelnaзаводска́я столо́вая

motocykl: závodní motocyklспорти́вный мотоци́кл, спортба́йк

plavání: závodní/dálkové plaváníспорти́вное/марафо́нское пла́вание

okruh: závodní okruhго́ночный круг

výbor: závodní výbor odborůзаводско́й комите́т профсою́зов, завко́м

го́ночный: го́ночный велосипе́дzávodní kolo

го́ночный: го́ночная ло́дкаzávodní loď

тра́сса: го́ночная тра́ссаzávodní okruh