Hlavní obsah

výbor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ustanovená skupina lidí) комите́т, коми́ссияzávodní výbor odborůзаводско́й комите́т профсою́зов, завко́мzvolit výborназна́чить коми́ссиюpřípravný/výkonný/ustanovující výborподготови́тельный/исполни́тельный/учреди́тельный комите́тstávkový výborста́чечный комите́т, стачко́мvyšetřovací výborсле́дственный комите́т, комите́т по рассле́дованию
  2. (úřad) комите́т
  3. (výběr z díla) и́збранные сочине́ния(různých autorů) антоло́гия, сбо́рник

Vyskytuje se v

olympijský: Междунаро́дный олимпи́йский комите́тMezinárodní olympijský výbor

výkonný: исполко́м, исполни́тельный комите́тvýkonný výbor

dílo: и́збранные произведе́нияvýbor z díla

mandátový: манда́тная коми́ссияmandátový výbor

organizační: оргкомите́тorganizační výbor

pořadatelský: организа́торский комите́тpořadatelský výbor

uvítací: комите́т по встре́чеuvítací výbor

забасто́вочный: забасто́вочный комите́тstávkový výbor

учреди́тельный: учреди́тельный комите́тustavující výbor

výbor: подготови́тельный/исполни́тельный/учреди́тельный комите́тpřípravný/výkonný/ustanovující výbor