Hlavní obsah

вести́

Nedokonavé slovesoведу́, ведёшь; вёл, вела́; ве́дший; ведо́мый; ведя́

  1. vést, (do)provázet koho/co dítě za ruku ap.
  2. vést koho/co vojsko ap., jít v čele koho/čeho průvodu ap.
  3. řídit co vlak, auto ap.
  4. vést, stavět, realizovat co kudy kam trať údolím ap.
  5. jet, jezdit, táhnout čím po čem smyčcem po strunách ap.И бро́вью не ведёт.Nehne ani brvou.
  6. vést, směřovat, mířit kam o cestě ap.
  7. přen.vést, spět, směřovat k čemu
  8. vést, dělat, vykonávat coвести́ войну́vést válku, válčit, bojovatвести́ заня́тияvyučovat, vést výuku

Nedokonavé slovesoведу́, ведёшь; вёл, вела́; ве́дший; ведо́мый; ведя́

  1. вести́ себя́ chovat se, počínat si jakвести́ себя́ прия́тноchovat se slušně

Vyskytuje se v

весть: ве́стиzprávy v médiích

весть: пропа́л бе́з вести ктоzmizel beze stopy

весть: не бог весть кто/что/како́йbůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký

весть: не бог весть когда́bůhvíkdy

весть: не бог весть где/куда́/отку́даbůhvíkde, bůhvíkam, bůhvíodkud

рука́: вести́ за́ рукуvést za ruku, ochraňovat koho

война́: вести́ войну́vést válku

во́льный: вести́ во́льные ре́чиnemístně/nevhodně mluvit

дневни́к: вести́/писа́ть дневни́кpsát si deník

pohřešovaný: pohřešovaná osobaлицо́, пропа́вшее бе́з вести

zmizet: zmizet beze stopyпропа́сть бе́з вести

zpravodajství: televizní zpravodajstvíтележурна́л, ве́сти, но́вости

zvěst: radostná zvěst Evangeliumдо́брая весть

živnost: provozovat živnostвести́ предпринима́тельскую де́ятельность, занима́ться ремесло́м

evidence: mít co v evidenciвести́ учёт чего, учи́тывать что

chovat se: chovat se jako džentlmenвести́ себя́ по-джентльме́нски

chovat se: Chovej se slušně!Веди́ себя́ прили́чно!

jednání: vést jednáníвести́ перегово́ры

Job: Jobova zvěstплоха́я весть, печа́льная но́вость, ужа́сное изве́стие

nemožně: Chová se nemožně.Ведёт себя́ несно́сно.

nezvěstný: Je nezvěstný.Он пропа́л бе́з вести.

opilost: řídit v opilostiвести́ маши́ну в пья́ном состоя́нии

osaměle: žít osaměleжить обосо́бленно, вести́ одино́кую жизнь

předsedat: předsedat schůziвести́ собра́ние

psát: psát (si) deníkвести́ дневни́к

starat se: starat se o domácnostвести́ хозя́йство

válka: vyhlásit/vést válkuобъяви́ть/вести́ войну́

vesele: žít veseleвести́ весёлый о́браз жи́зни

vést: Vede tato cesta do ...?Э́та доро́га ведёт в ...?

vést: Okno vede na ulici.Окно́ ведёт на у́лицу.

vést: vést vyšetřováníвести́ сле́дствие

vést: vést válkuвести́ войну́

vést: vést korespondenci s kýmвести́ перепи́ску с кем

vyjednávat: Jsme připraveni vyjednávat.Мы гото́вы вести́ перегово́ры.

výstředně: chovat se výstředněвести́ себя́ эксцентри́чно

vyšetřování: vést/nařídit vyšetřováníвести́/наряди́ть сле́дствие

vyzývavě: Chovala se vyzývavě.Она́ вела́ себя́ вызыва́юще.

vzorně: chovat se vzorněвести́ себя́ приме́рно

záznam: vést (si) přesné záznamy o kom/čemвести́ то́чные за́писи о ком/чём

hrát: hrát dvojí hruвести́ двойну́ю игру́

latina: sekat latinuвести́ себя́ прили́чно

porcelán: chovat se jako slon v porcelánuвести́ себя́ как слон в посу́дной ла́вке

poustevnický: vést poustevnický životвести́ отше́льнический о́браз жи́зни

vést: Všechny cesty vedou do Říma.Все доро́ги веду́т в Рим.

вести́: вести́ себя́chovat se, počínat si jak

вести́: вести́ войну́vést válku, válčit, bojovat

вести́: вести́ заня́тияvyučovat, vést výuku

вести́: И бро́вью не ведёт.Nehne ani brvou.

вести́: вести́ себя́ прия́тноchovat se slušně