Hlavní obsah

helfen

Slovesohilft, half, h. geholfen

  • pomoci/pomáhatKönnen Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?Vitamin C hilft bei Erkältung.Vitamin C pomáhá při nachlazení.

Slovesohilft, half, h. geholfen

  1. sich nicht (mehr) zu helfen wissen nevědět si (už) rady

Vyskytuje se v

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

einander: Sie helfen einander.Navzájem si pomáhají.

ersuchen: Sie ersuchte mich, ihr zu helfen.Požádala mě, abych jí pomohl.

handeln: Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

so: Sie war so freundlich, mir zu helfen.Byla tak ochotná a pomohla mi.

sollen: Er sollte dir helfen.Měl ti pomoci.

werden: Es wird dir helfen.To ti pomůže.

wissen: sich zu helfen wissenvědět si rady, umět si poradit

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

helfen: sich nicht (mehr) zu helfen wissennevědět si (už) rady