Hlavní obsah

hintern

Der, podstatné jméno~s, ~

  • zadek, pozadíauf den Hintern fallenpadnout na zadekein paar auf den Hintern bekommendostat pár na zadek

Vyskytuje se v

bringen: etw. Akk hinter sich bringenzvládnout co, poradit si s čím

Brücke: die/alle Brücken hinter sich Dat abbrechenzbořit/spálit za sebou všechny mosty

Gardine: hinter schwedischen Gardinenza mřížemi ve vězení

Ohr: j-m eins hinter die Ohren gebendát za uši, dát pár facek komu

Rock: Er ist/läuft hinter jedem Rock her.Běhá za každou sukní.

Rücken: hinter j-s Rückenza zády koho

Schloss: hinter Schloss und Riegelza mříže(mi)

schreiben: sich etw. Akk hinter die Ohren schreibenzapsat si co za uši

Tür: hinter verschlossenen Türenza zavřenými dveřmi

hinter: ein Garten hinter dem Hauszahrada za domem

lang: lange Reise hinter sich habenmít za sebou dlouhou cestu

Tritt: j-m einen Tritt (in den Hintern) versetzenkopnout koho (do zadku)

Einstieg: der vordere/hintere Einstieg bei dem Buspřední/zadní dveře autobusu

Hintern: auf den Hintern fallenpadnout na zadek

kratzen: sich hinter den Ohren kratzenškrábat se za ušima

kurz: kurz hinter dem Hauskousek za domem

liegen: Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.

stehen: hinter dem Haus stehenstát za domem

verbergen: sich hinter einer Hecke verbergenukrývat se za živým plotem

abbrechen: alle Brücken hinter sich abbrechenspálit za sebou všechny mosty