Hlavní obsah

succedersi

Vyskytuje se v

brindare: brindare al successopřipít si na úspěch

chiave: la chiave del successoklíč k úspěchu

correre: correre dietro al successojít za úspěchem cílevědomě

striminzito: successo striminzitonevalný úspěch

successo: di successoúspěšný dílo, člověk

tasso: tasso di successoúspěšnost

bello: Si fa bello dei successi altrui.Přivlastňuje si cizí úspěchy.

coronare: coronato dal successokorunovaný úspěchem

propriamente: È successo propriamente così.Stalo se to přesně tak.

sapere: Se sapeste cosa m'è successo!Kdybyste věděli, co se mi přihodilo!

madonna: Madonna mia, che cosa è successo?Proboha, co se stalo?

honba: corsa al successohonba za kariérou/úspěchem

střídavý: con vari gradi di successose střídavými úspěchy

tajemství: segreto del successotajemství úspěchu

úspěch: (non) avere successo(ne)mít úspěch

úspěšný: il più di successo(ten) nejúspěšnější

dít se: Cosa succede?, Cosa sta succedendo?Co se děje?

dojít: Come è successo?Jak k tomu došlo?

domyslet: Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.

dosavadní: il suo più grande successo finorajeho dosavadní největší úspěch

jako: Fa come se non fosse successo niente.Dělá, jako by se nic nestalo.

již: Non succederà più.Již se to nestane.

k, ke, ku: In più è successo, che ...Ještě ke všemu se stalo to, že ...

muset: È dovuto succedere.Muselo se to stát.

odehrát se: Quando è successo?Kdy se to odehrálo?

ovšem: L'ha cercato, ma senza successo.Hledal, ovšem neúspěšně.

přispět: La sua partecipazione ha contribuito al successo...Jeho účast přispěla k úspěchu...

přiživit se: Si era approfittato del successo degli altri.Přiživil se na úspěchu jiných.

semlít se: Come è successo?Jak se to semlelo?

stát se: Che cosa è successo?Co se stalo?

stoupat: Il vino/successo gli dà alla testa.přen. Víno/Úspěch mu stoupá do hlavy.

věc: Succedevano cose strane.Děly se divné věci.

zemětřesení: È successo il terremoto.Došlo k zemětřesení.

znamenitý: successo brillanteznamenitý úspěch

succedere: Che cosa è successo?Co se stalo?