Hlavní obsah

succedersi

Vyskytuje se v

brindare: brindare al successopřipít si na úspěch

chiave: la chiave del successoklíč k úspěchu

correre: correre dietro al successojít za úspěchem cílevědomě

striminzito: successo striminzitonevalný úspěch

successo: di successoúspěšný dílo, člověk

successo: avere successobýt úspěšný, mít úspěch

successo: arrivare al successo, riscuotere successozaznamenat úspěch

tasso: tasso di successoúspěšnost

bello: Si fa bello dei successi altrui.Přivlastňuje si cizí úspěchy.

coronare: coronato dal successokorunovaný úspěchem

propriamente: È successo propriamente così.Stalo se to přesně tak.

sapere: Se sapeste cosa m'è successo!Kdybyste věděli, co se mi přihodilo!

sapere: Non si sa mai cosa può succedere.Nikdy nevíte, co se může stát.

succedere: Che cosa è successo?Co se stalo?

succedere: Sono cose che succedono.To se stává.

madonna: Madonna mia, che cosa è successo?Proboha, co se stalo?

honba: honba za kariérou/úspěchemcorsa al successo

střídavý: se střídavými úspěchycon vari gradi di successo

tajemství: tajemství úspěchusegreto del successo

úspěch: (ne)mít úspěch(non) avere successo

úspěch: se střídavými úspěchycon vari gradi di successo

úspěšný: (ten) nejúspěšnějšíil più di successo

by: Co by se stalo, kdyby...?Che cosa succederebbe se...?

dít se: Co se děje?Cosa succede?, Cosa sta succedendo?

dít se: Co se s tebou děje?Cosa ti succede?

dojít: Jak k tomu došlo?Come è successo?

domyslet: Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.

dosavadní: jeho dosavadní největší úspěchil suo più grande successo finora

jako: Dělá, jako by se nic nestalo.Fa come se non fosse successo niente.

již: Již se to nestane.Non succederà più.

k, ke, ku: Ještě ke všemu se stalo to, že ...In più è successo, che ...

muset: Muselo se to stát.È dovuto succedere.

muset: Nemuselo se to stát.Non sarebbe dovuto succedere.

muset: Něco se mu muselo stát.Doveva essergli successo qualcosa.

odehrát se: Kdy se to odehrálo?Quando è successo?

ovšem: Hledal, ovšem neúspěšně.L'ha cercato, ma senza successo.

přispět: Jeho účast přispěla k úspěchu...La sua partecipazione ha contribuito al successo...

přiživit se: Přiživil se na úspěchu jiných.Si era approfittato del successo degli altri.

semlít se: Jak se to semlelo?Come è successo?

stát se: Co se stalo?Che cosa è successo?

stát se: Stala se nehoda.È successo un incidente.

stát se: Co se ti stalo?Che cosa ti è successo?, Che cos'hai?

stoupat: přen. Víno/Úspěch mu stoupá do hlavy.Il vino/successo gli dà alla testa.

věc: Děly se divné věci.Succedevano cose strane.

zemětřesení: Došlo k zemětřesení.È successo il terremoto.

znamenitý: znamenitý úspěchsuccesso brillante