Hlavní obsah

nesprávně

Vyskytuje se v

členění: struttura amministrativasprávní členění

míra: correggere qc, objasněním mettere qc in chiarouvést co na správnou míru

právo: diritto civile/amministrativopráv. občanské/správní právo

rada: consiglio d'amministrazione/di sorveglianzaekon. správní/dozorčí rada

správně: rispondere correttamentesprávně zodpovědět otázku

správní: procedimento amministrativosprávní řízení

správný: risposta corretta/giustasprávná odpověď

vyčkávat: aspettare il momento giustovyčkávat na správný okamžik

vystihnout: cogliere il momento giustovystihnout ten správný okamžik

jednat: Avete fatto bene.Jednali jste správně.

na: Salvo alcuni errori era tutto corretto.Až na pár chyb bylo vše správně.

taktika: scegliere la tattica giustazvolit správnou taktiku

vykročit: partire col piede giusto/sbagliatovykročit správnou/špatnou nohou

za: prendere qc per il verso giustovzít co za správný konec

circoscrizione: circoscrizione comunalesprávní obvod

consigliere: consigliere di amministrazionečlen správní rady

consiglio: dir. consiglio di amministrazionesprávní rada, představenstvo

ente: ente amministrativosprávní orgán

giusto: uomo giusto al posto giustočlověk na správném místě

imboccare: imboccare la via giustadát se správnou cestou

male: capire male q/qcšpatně/nesprávně pochopit koho/co

pronuncia: gramm. pronuncia corretta/erratasprávná/špatná výslovnost

proprietà: proprietà di linguaggiosprávné používání jazyka

segno: a segnodo terče vstřelený ap., i přen. do černého, správně, na správném místě jak má být

tempo: cogliere il tempovybrat si správnou dobu

tribunale: tribunale amministrativo regionaleokresní/obvodní správní soud

direzione: prendere la giusta direzionevydat se správným směrem

infilare: infilare la risposta giustatrefit správnou odpověď

posto: Ha la testa a posto.Má hlavu na správném místě. je rozumný

attimo: cogliere l'attimovyužít příležitosti, vystihnout ten správný okamžik

binario: essere sul binario giustobýt na správném místě při správné souhře okolností

taglio: (venire) a taglio(přijít) právě/zrovna vhod/ve správnou chvíli

nesprávně: fraintendere, capire male qcnesprávně pochopit co