Hlavní obsah

přesně

Příslovce

  1. (správně) esattamente(precizně) precisamente, con precisionePřesně (tak)!Esatto!, Appunto!, Proprio così!přesněji řečenoper essere precisopřesně v tom okamžikuesattamente in quel momento
  2. (měřit ap.) accuratamente(dochvilně) puntualmente(o časovém údaji) in puntopřesně v šestalle sei in puntoDorazil přesně (včas).È arrivato puntuale.

Vyskytuje se v

překlad: volný/přesný překladtraduzione libera/letterale

přesný: přesný opak čehoesatto opposto /contrario di qc

naopak: Je to přesně naopak.È tutto l'opposto/il contrario.

sednout: To by mi přesně sedlo.Questo farebbe proprio per me.

accuratezza: pečlivě, důkladně, přesněcon accuratezza

appunto: přesně takper l'appunto

così: přesně takproprio così

esatto: přesné informaceinformazioni esatte

fedele: přesná kopiecopia fedele

infedele: nepřesný překladtraduzione infedele

millimetro: na milimetr přesněpřen. al millimetro

misura: na míru, přesně, jako ulitéa misura

oggi: ode dneška (přesně) za týden/čtrnáct dní/měsícoggi a otto/quindici/un mese

orologio: přesný časora d'orologio

paro: plynulý, přesněparo paro

precisione: precizně, přesněcon precisione

punto: přesněin punto

puntuale: přijít přesně (včas)arrivare puntuale

riscontro: přesně naproti čemua riscontro di/a qc

spaccato: přesně v pět (hodin)alle cinque spaccate

valere: tedy, totiž, to jest, přesněji řečenovale a dire

esattamente: Budu tam přesně ve čtyři.Ci sarò esattamente alle quattro.

precisamente: Je to přesně tak.È precisamente così.

preciso: Je přesně osm (hodin).Sono le otto precise.

propriamente: Stalo se to přesně tak.È successo propriamente così.

giusto: Přesně tak!Giusto!

přesně: přesněji řečenoper essere preciso