Hlavní obsah

přesně

Příslovce

  1. (správně) esattamente(precizně) precisamente, con precisionePřesně (tak)!Esatto!, Appunto!, Proprio così!přesněji řečenoper essere precisopřesně v tom okamžikuesattamente in quel momento
  2. (měřit ap.) accuratamente(dochvilně) puntualmente(o časovém údaji) in puntopřesně v šestalle sei in puntoDorazil přesně (včas).È arrivato puntuale.

Vyskytuje se v

překlad: volný/přesný překladtraduzione libera/letterale

přesný: přesný opak čehoesatto opposto /contrario di qc

naopak: Je to přesně naopak.È tutto l'opposto/il contrario.

sednout: To by mi přesně sedlo.Questo farebbe proprio per me.

accuratezza: con accuratezzapečlivě, důkladně, přesně

appunto: per l'appuntopřesně tak

così: proprio cosìpřesně tak

esatto: informazioni esattepřesné informace

fedele: copia fedelepřesná kopie

infedele: traduzione infedelenepřesný překlad

millimetro: přen. al millimetrona milimetr přesně

misura: a misurana míru, přesně, jako ulité

misura: misura precisa/approssimativapřesné/přibližné měření

oggi: oggi a otto/quindici/un meseode dneška (přesně) za týden/čtrnáct dní/měsíc

orologio: ora d'orologiopřesný čas

paro: paro paroplynulý, přesně

precisione: con precisioneprecizně, přesně

precisione: mil. arma di precisionepřesná zbraň, hovor. odstřelovací puška

precisione: meccanica di precisionepřesná mechanika

punto: in puntopřesně

punto: alle due in puntopřesně ve dvě hodiny

puntuale: arrivare puntualepřijít přesně (včas)

riscontro: a riscontro di/a qcpřesně naproti čemu

spaccato: alle cinque spaccatepřesně v pět (hodin)

valere: vale a diretedy, totiž, to jest, přesněji řečeno

appunto: Le cose stanno appunto così.Je to přesně tak.

appunto: Appunto!Přesně!

esattamente: Ci sarò esattamente alle quattro.Budu tam přesně ve čtyři.

esatto: Esatto!Přesně (tak)!

precisamente: È precisamente così.Je to přesně tak.

preciso: Sono le otto precise.Je přesně osm (hodin).

propriamente: È successo propriamente così.Stalo se to přesně tak.

giusto: Giusto!Přesně tak!

orologio: přen. essere un orologiošlapat jako hodinky skvěle fungovat, být přesný jako (švýcarské) hodinky o osobě