Hlavní obsah

certamente

Vyskytuje se v

certo: essere certodi qc být si jistý čím, vědět jistě co

certo: certo che ...jistě že ..., jasně že ...

certo: certiněkdo, někteří, něco

avere: avere per certo qcmít co za jisté, být přesvědčen o čem

certo: di certo, per certojistě, najisto vědět ap.

certo: prova certa di qcjasný důkaz čeho

certo: far certo q su qcujistit koho o čem

che: un (certo) che, (un) non so cheněco, cosi nekonkrétního

ottica: mettersi in una certa otticapodívat se na věc z jistého úhlu pohledu

punto: a un certo puntov jistém okamžiku

senso: in un certo senso ...v určitém smyslu ...

volta: a/certe volteobčas, někdy

certo: Sono certo che ...Jsem si jistý, že...

certo: Certo che sì!Jistě, že ano!

certo: Un certo signor Rossi è venuto.Přišel nějaký pan Rossi.

certo: Possiede un certo ingegno.Má jisté nadání.

certo: Ho una certa fame!Mám takový hlad!

certo: È aperto solo certe ore.Je otevřeno pouze v určitých hodinách.

certo: Certi sono arrivati, altri no.Někdo přišel, někdo ne.

che: Sono più che certo.Jsem si víc než jistý.

già: Sono certo di averlo già visto.Jsem si jistý, že jsem ho už viděl.

languore: Mi è venuto un certo languore.Něco bych snědl.

le: Certe cose non le fare.Některé věci nedělej!

: certo.Určitě ano.

somiglianza: C'è una certa somiglianza tra di loro.Je mezi nimi jistá podobnost.

budoucnost: někdy v budoucnostiin un certo momento nel futuro

míra: do jisté míryin certa misura , fino a un certo punto

ovšem: ovšemže necerto che no

podmínka: za určitých podmínek svolit ap.sotto certe condizioni

starší: starší člověkpersona anziana/di una certa età

sto: na sto procent vědět jistěper certo, al cento per cento

určitý: do určité míryin una certa misura

určitý: v určitém smysluin qualche/un certo senso

za: za jistých okolnostíin certe circostanze

způsob: svým způsobem do jisté míryin un certo modo, aby se tak řeklo per così dire, per modo di dire, něco jako diciamo che

jistě: Jistě!Certo!

jistý: do jisté míryin una certa misura

kdepak: Přinesl to? Kdepak!L'ha portato? Certo che no!

nějaký: Přišel za vámi nějaký pan Rossi.Un certo signor Rossi è venuto da Lei.

sebou: Samo sebou.Certo., Naturalmente.

tu: Je tu jistý problém.C'è un certo problema.

určitě: určitě necerto che no