Hlavní obsah

tendere

Tranzitivní sloveso

  1. qc napnout, natáhnout, vypnout cotendere la manopodat rukutendere le retii přen. rozhodit sítě, nastražit sítě
  2. nastražit léčku ap., strojit, chystat co komu past ap.tendere un'insidia a qnastražit past komu
  3. napnout zrak, krk ap., nastražit, našponovat uši ap.tendere l'orecchionapnout/našpicovat uši

Intranzitivní sloveso

  1. a qc/fare qc mít za cíl co, mířitpřen. směřovat k čemu k cíli ap.
  2. a qc mít sklon(y)/tendenci, inklinovat, tíhnout k čemuTende a ingrassare.Má sklon k tloustnutí.
  3. měnit se, obracet se k jinému stavuLa mia salute tende a migliorare.Mé zdraví se postupně zlepšuje.Questo vino tende all'acido.To víno octovatí.
  4. verso qc mít nádech do čeho, přecházet v co o barvách ap.I suoi capelli tendono verso il rosso.Její vlasy mají nádech do ruda.
  5. a qc blížit se čemu hodnotětendere a un limitelimitně se blížit

Vyskytuje se v

tesi: tesi (di laurea)su qc diplomová práce o čem

asta: aste di tendastanové tyčky

chiudere: chiudere le tendezatáhnout závěsy

discussione: discussione della tesi di laureaobhajoba diplomové práce

imboscata: tendere un'imboscatanastražit léčku

laurea: tesi di laurea(magisterská) diplomová práce

montare: montare una tendapostavit stan

tenda: tenda avvolgibileroleta

tendere: tendere la manopodat ruku

teso: essere/sentirsi tesobýt/cítit se celý napjatý

tirare: tirare le tendezatáhnout závěsy

trabocchetto: tendere un trabocchetto a qnalíčit past, políčit na koho

tranello: tendere un tranello a qnastražit past na koho, nachystat léčku komu

trappola: tendere una trappola a q/qcnalíčit past na koho/co

veneziano: (tenda alla) venezianažaluzie

confortare: una tesi confortata da qcteze podpořená čím

laccio: tendere un laccio a qnastražit past na koho

mettere: Metto le tende.Věším záclony.

arco: stare con l'arco tesobýt ve střehu/připravený

diplomový: tesi (di laurea)diplomová práce

léčka: tendere una trappola a q, tendere un agguato per qnastražit/nachystat na koho léčku

líčit: klást tendere trappole, přen. léčku insidiare q/qclíčit past(i) na koho/co

náběh: tendere a qc, avere la tendenza a qcmít náběh na co, k čemu dispozice, sklony ap.

nalíčit: tendere una trappola a q/qcnalíčit past na koho/co

nastražit: tendere una trappola a q/qcnastražit na koho/co past

natáhnout: tendere una corda tra qcnatáhnout lano mezi čím z místa A do B

obhajoba: discussione della tesiústní obhajoba diplomové práce

počkat: odchytit ap. intercettare q, počíhat v záloze ap. fare un'imboscata a q, přepadnout ze zálohy též tendere un agguato, mettersi in agguatopočkat si na koho

postavit: montare/piantare la tendapostavit stan

práce: tesi (di laurea)diplomová práce

roztáhnout: aprire le tenderoztáhnout závěsy

sklon: tendere a fare qcmít sklony k čemu

stan: piantare/smontare la tendapostavit/složit stan

stanový: campo di tendestanový tábor

tábor: campo tenda/tendestanový tábor

tyčka: palo /asta di tendastanová tyčka

záclona: chiudere/tirare le tendezatáhnout záclony

závěs: tirare/aprire le tendezatáhnout/roztáhnout závěsy

krystalizovat: Il miele tende a cristallizzare.Med má tendenci krystalizovat.

napínat: Ci tenevano tesi fino alla fine.Napínali nás až do konce.

oponovat: esaminare la tesi di dottoratooponovat disertační práci

propouštět: La tenda non lascia passare la luce.Závěs nepropouští světlo.

canadese: (tenda) canadese(stan) áčko