Hlavní obsah

teso

Vyskytuje se v

tesi: tesi (di laurea)su qc diplomová práce o čem

asta: aste di tendastanové tyčky

chiudere: chiudere le tendezatáhnout závěsy

discussione: discussione della tesi di laureaobhajoba diplomové práce

imboscata: tendere un'imboscatanastražit léčku

laurea: tesi di laurea(magisterská) diplomová práce

montare: montare una tendapostavit stan

tenda: tenda avvolgibileroleta

tendere: tendere la manopodat ruku

teso: essere/sentirsi tesobýt/cítit se celý napjatý

tirare: tirare le tendezatáhnout závěsy

trabocchetto: tendere un trabocchetto a qnalíčit past, políčit na koho

tranello: tendere un tranello a qnastražit past na koho, nachystat léčku komu

trappola: tendere una trappola a q/qcnalíčit past na koho/co

veneziano: (tenda alla) venezianažaluzie

confortare: una tesi confortata da qcteze podpořená čím

laccio: tendere un laccio a qnastražit past na koho

mettere: Metto le tende.Věším záclony.

arco: stare con l'arco tesobýt ve střehu/připravený

diplomový: tesi (di laurea)diplomová práce

léčka: tendere una trappola a q, tendere un agguato per qnastražit/nachystat na koho léčku

líčit: klást tendere trappole, přen. léčku insidiare q/qclíčit past(i) na koho/co

náběh: tendere a qc, avere la tendenza a qcmít náběh na co, k čemu dispozice, sklony ap.

nalíčit: tendere una trappola a q/qcnalíčit past na koho/co

nastražit: tendere una trappola a q/qcnastražit na koho/co past

natáhnout: tendere una corda tra qcnatáhnout lano mezi čím z místa A do B

obhajoba: discussione della tesiústní obhajoba diplomové práce

počkat: odchytit ap. intercettare q, počíhat v záloze ap. fare un'imboscata a q, přepadnout ze zálohy též tendere un agguato, mettersi in agguatopočkat si na koho

postavit: montare/piantare la tendapostavit stan

práce: tesi (di laurea)diplomová práce

roztáhnout: aprire le tenderoztáhnout závěsy

sklon: tendere a fare qcmít sklony k čemu

stan: piantare/smontare la tendapostavit/složit stan

stanový: campo di tendestanový tábor

tábor: campo tenda/tendestanový tábor

tyčka: palo /asta di tendastanová tyčka

záclona: chiudere/tirare le tendezatáhnout záclony

závěs: tirare/aprire le tendezatáhnout/roztáhnout závěsy

krystalizovat: Il miele tende a cristallizzare.Med má tendenci krystalizovat.

napínat: Ci tenevano tesi fino alla fine.Napínali nás až do konce.

oponovat: esaminare la tesi di dottoratooponovat disertační práci

propouštět: La tenda non lascia passare la luce.Závěs nepropouští světlo.

canadese: (tenda) canadese(stan) áčko