Hlavní obsah

teso

Vyskytuje se v

canadese: (tenda) canadese(stan) áčko

tesi: tesi (di laurea)su qc diplomová práce o čem

asta: aste di tendastanové tyčky

chiudere: chiudere le tendezatáhnout závěsy

discussione: discussione della tesi di laureaobhajoba diplomové práce

imboscata: tendere un'imboscatanastražit léčku

laurea: tesi di laurea(magisterská) diplomová práce

laurea: tesi di laurea breve/triennalebakalářská práce

montare: montare una tendapostavit stan

tenda: tenda avvolgibileroleta

tenda: tenda da solemarkýza

tenda: tenda a pannellojaponská stěna

tenda: piantare/smontare la tendapostavit/složit stan

tenda: campo tenda/tendestanový tábor

tendere: tendere la manopodat ruku

tendere: tendere le retii přen. rozhodit sítě, nastražit sítě

tendere: tendere un'insidia a qnastražit past komu

tendere: tendere l'orecchionapnout/našpicovat uši

tesi: sostenere/confutare una tesipotvrdit/vyvrátit tezi

tesi: a tesitezovitý, na tezi založený dílo ap.

tesi: tesi di dottoratodisertační práce, disertace

tirare: tirare le tendezatáhnout závěsy

trabocchetto: tendere un trabocchetto a qnalíčit past, políčit na koho

tranello: tendere un tranello a qnastražit past na koho, nachystat léčku komu

trappola: tendere una trappola a q/qcnalíčit past na koho/co

veneziano: (tenda alla) venezianažaluzie

confortare: una tesi confortata da qcteze podpořená čím

laccio: tendere un laccio a qnastražit past na koho

mettere: Metto le tende.Věším záclony.

tendere: Tende a ingrassare.Má sklon k tloustnutí.

tendere: La mia salute tende a migliorare.Mé zdraví se postupně zlepšuje.

tendere: Questo vino tende all'acido.To víno octovatí.

tendere: I suoi capelli tendono verso il rosso.Její vlasy mají nádech do ruda.

tendere: tendere a un limitelimitně se blížit

arco: stare con l'arco tesobýt ve střehu/připravený

tenda: přen. levare le tendeodtáhnout (pryč), sbalit se a jít, přen. zvednout kotvy

tenda: přen. piantare le tendeusadit se, utábořit se dlouhodobě, zapustit kořeny

diplomový: diplomová prácetesi (di laurea)

léčka: nastražit/nachystat na koho léčkutendere una trappola a q

líčit: líčit past(i) na koho/coklást tendere trappole, přen. léčku insidiare q/qc

náběh: mít náběh na co, k čemu dispozice, sklony ap.tendere a qc, avere la tendenza a qc

nalíčit: nalíčit past na koho/cotendere una trappola a q/qc

nastražit: nastražit na koho/co pasttendere una trappola a q/qc

natáhnout: natáhnout lano mezi čím z místa A do Btendere una corda tra qc

obhajoba: ústní obhajoba diplomové prácediscussione della tesi

postavit: postavit stanmontare/piantare la tenda

práce: diplomová prácetesi (di laurea)

roztáhnout: roztáhnout závěsyaprire le tende

sklon: mít sklony k čemutendere a fare qc

stan: postavit/složit stanpiantare/smontare la tenda