Hlavní obsah

nastražit

Vyskytuje se v

bomba: dát/nastražit bombu kammettere una bomba dove

léčka: nastražit/nachystat na koho léčkutendere una trappola a q, tendere un agguato per q

aguzzare: nastražit uši, zbystřit sluchaguzzare le orecchie

imboscata: nastražit léčkutendere un'imboscata

rizzare: nastražit uširizzare le orecchie

tendere: i přen. rozhodit sítě, nastražit sítětendere le reti

tranello: nastražit past na koho, nachystat léčku komutendere un tranello a q

laccio: nastražit past na kohotendere un laccio a q

nastražit: nastražit na koho/co pasttendere una trappola a q/qc