Hlavní obsah

preteso

Vyskytuje se v

pretesa: pretesenároky, požadavky, očekávání co se chce ap.

pretendente: dir. pretendente alla successionečekatel na dědictví dědic

nárok: avanzare una pretesa, na vrácení ap. rivendicare qcvznést/uplatnit nárok

oprávněný: pretesa legittimaoprávněný nárok

slevit: abbassare le proprie preteseslevit ze svých nároků

pretendere: Pretende di sapere tutto.Myslí si, že ví všechno.