Hlavní obsah

remettre [ʀ(ə)mεtʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. dá(va)t zpět, položit zpět, vrátit (na místo)
 2. přen.qqn vzpomenout si na koho, pozn(áv)at koho
 3. uvést do předešlého stavu
 4. znovu si obléci, znovu si vzít kabát ap., znovu si nasadit klobouk ap.
 5. přid(áv)at sůl do jídla ap., doplnit vodu do chladiče ap.
 6. en remettre hovor.přehánět, přepísknout
 7. vyměnit monočlánky ap.remettre une pendule à l'heurenařídit hodinyremettre le compteur à zéronastavit měřič na nuluremettre en marcheznovu spustit
 8. postavit na nohy, uklidnit
 9. odevzd(áv)at domácí úkol ap., před(áv)at, doručit dopis ap.remettre un paquet en mains propresdoručit balík do vlastních rukouremettre un cahierodevzdat sešit
 10. BeFvrátit drobné
 11. prominout, odpustit
 12. BeFprodat, postoupit
 13. odložit na později ap., odročit
 14. se remettre vrátit se na původní místo ap.
 15. se remettre à (faire) qqch dá(va)t se znovu, pustit se znovu do čeho, začí(na)t znovu co, s čím
 16. se remettre de zotavit se, sebrat se po nemoci ap., vzpamatov(áv)at se z úleku ap.

Vyskytuje se v

remise: remise en étatuvedení do původní stavu

remise: remise à neufobnovení, restaurování

remise: remise de causeodročení soudního líčení

bénéficier: bénéficier d'une remisedostat slevu

compteur: remettre le compteur à zérovynulovat tachometr

demain: Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

enclume: remettre qqch sur l'enclumepřepracovat co myšlenkové dílo

lendemain: Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

zéro: remettre le compteur à zérofig. začít znovu