Hlavní obsah

première [pʀəmjεʀ]

Vyskytuje se v

chef: au premier chefv první řadě, především

main: de première mainz první ruky

matière: matière premièresurovina

premier: le premier/la premièrepremiant/premiantka, vynikající žák/žákyně

premier: jeune premier/jeune premièreprvní milovník/milovnice v divadle

premier: en premierprvní třídy

vue: à première vuena první pohled

âge: premier âgeútlé dětství

aspect: au premier aspectna první pohled

bon: arriver bon premierdojet první

choix: de premier choixprvotřídní kvality

coup: du premier couprázem, hned napoprvé

cuvée: vin de la première cuvéeprvotřídní víno

cycle: premier/second cycleprvní/druhý stupeň

fois: la première foispoprvé

jet: premier jetprvní náčrt uměl. díla

ordre: de premier ordreprvotřídní, prvního řádu

pierre: première pierrezákladní kámen budovy

plan: premier planpopředí jeviště i přen.

premier: premiers secoursprvní pomoc

premier: équation du premier degrérovnice prvního stupně

premier: matières premièressuroviny

premier: Premier ministrepředseda vlády, premiér

premier: mat. nombre premierprvočíslo

rang: de premier rangprvotřídní, první třídy, prvořadý

regard: au premier regardna první pohled

secours: premiers secoursprvní pomoc

soin: premiers soinsprvní pomoc

tout: tous les premiers vendredis de chaque moiskaždý první pátek v měsíc

venu: le premier venuprvní, kdo se namane, kdokoli

volée: zast. gens de la première voléelidé z vyšších vrstev

à: du premier au dernierod prvního do posledního

débouler: débouler du premier étageseběhnout z prvního poschodí

loge: être aux premières logesbýt v první řadě

personne: à la première/troisième personnev první/ve třetí osobě

premier: de première qualitéprvotřídní

arme: faire ses premières armesbýt poprvé ve válce, dostat válečný křest i přen.

nouvelle: (En voici la) Première nouvelle !O tom slyším poprvé!

pain: manger son pain blanc (le premier)smlsnout napřed smetanu

premier: à la première heurebrzy ráno

premier: de première mainz první ruky