Hlavní obsah

l [εl]

Podstatné jméno mužské neměnné

  • l písmeno, hláska

Podstatné jméno mužské neměnné

  1. l litr
  2. L římská číslice 50

Podstatné jméno ženské neměnné

  1. l libra, váhová jednotka
  2. £ Libra anglická měna

Vyskytuje se v

abri: à l'abriv bezpečí

absence: en l'absence deqqn v nepřítomnosti koho

absolu: dans l'absoluabsolutně, povšechně bez přihlédnutí k okolnostem

abstrait: dans l'abstraitabstraktně

accent: mettre l'accent surqqch klást důraz na co, zdůrazňovat co

adresse: à l'adresse deqqn na čí adresu

affût: être à l'affût deqqch číhat na co, být na čekané/číhané

aide: à l'aide deqqch pomocí čeho, čím

air: prendre l'airbýt na vzduchu, procházet se

aise: être à l'aisecítit se dobře

albanais: l'albanaisalbánština

allemand: l'allemandněmčina

alsacien: l'alsacienalsaský dialekt

américain: l'américainamerická angličtina

amiable: à l'amiablesmírný, dobrovolný, přátelský

anglais: à l'anglaisepo anglicku

anglo-américain: l'anglo-américainamerická angličtina

annonce: à l'annonce de qqchpři ohlášení čeho časově

antique: à l'antiquena antický způsob

appoint: faire l'appointdoplatit částku (v drobných)

approche: à l'approche deqqch když se blíží co, před čím

appui: à l'appuide qqch na podporu čeho

arabe: l'arabearabština

arménien: l'arménienarménština

arraché: à l'arrachévší silou

assemblée: l'Assemblée (nationale)Národní shromáždění ve Francii

attente: dans l'attente de qqchv očekávání čeho

autel: l'autelnáboženství, církev, duchovní stav

autre: l'un... l'autre, les uns... les autresjeden... druhý, jedni... druzí

avance: à l'avancepředem, napřed

avantage: à l'avantage de qqnve prospěch koho

avant-garde: à l'avant-garde deqqch v čele čeho

avenant: à l'avenantpřiměřeně, podle toho, k tomu

avenir: à l'avenirv budoucnu, (na)příště

aventure: à l'aventurenazdařbůh, bez cíle

aveu: de l'aveu deqqn podle doznání/svědectví koho

domaine: le Domaine (de l'État)státní majetek

droit: droits de l'hommelidská práva

écart: à l'écartstranou

échelle: à l'échelle (de)v (jakém) měřítku, v (jaké) míře

écossais: l'écossaisskotská gaelština

égal: à l'égal deqqn/qqch stejně jako kdo/co

égard: à l'égard deqqn/qqch vzhledem ke komu/čemu, vůči komu/čemu, co se týče koho/čeho, pokud jde o koho/co

égide: sous l'égidede qqn/qqch pod záštitou koho/čeho

égyptien: l'égyptienegyptská arabština

élastique: saut à l'élastiquebungee jumping

emporte-pièce: à l'emporte-piècekousavý, sarkastický, pádný

emporter: l'emportermít navrch, vyhrá(va)t, (z)vítězit

encontre: à l'encontreproti tomu, na to

endroit: à l'endroit de qqnvůči komu

engrais: à l'engraisna výkrm

entendre: à l'entendrepodle jeho řeči

entour: à l'entourde qqch okolo, kolem čeho

entremise: par l'entremise de qqnprostřednictvím koho

envers: à l'enversobráceně, naruby, naopak

épargne: l'épargneúspory, vklady

épreuve: à l'épreuvede qqch odolný proti čemu

équerre: à l'/en/d' équerrepravoúhlý, v pravém úhlu

erse: l'ersegaelština jazyk Gaelů

espagnol: l'espagnolšpanělština

esquimau: l'esquimaueskymáčtina

essai: à l'essaina zkoušku

est: à l'est de qqchna východ(ě) čeho

estime: à l'estimeodhadem, podle oka

estonien: l'estonienestonština

éternel: l' ÉternelHospodin

étouffée: à l'étoufféedušený

étourdi: à l'étourdienerozvážně, zbrkle

étroit: à l'étroitstísněně

étuvée: à l'étuvéedušený

évidence: à l'évidenceevidentně, očividně, jasně

exception: à l'exception de qqchkromě, vyjma, s výjimkou čeho

excès: à l'excèspřespříliš

exclusion: à l'exclusion de qqn/qqchvyjímaje, vyjma, s vyloučením koho/čeho

extrême: à l'extrêmedo krajnosti

heure: à l'heurevčas

hexagone: l'Hexagone(metropolitní) Francie podle tvaru na mapě

honneur: en l'honneurde qqn/qqch na počest koho/čeho

horizon: à l'horizonna obzoru

hôte: hôtesse (de l'air)letuška, stevardka

abandon: à l'abandonúplně bez dohledu, zanedbaný, v nepořádku