Hlavní obsah

égard [egaʀ]

Vyskytuje se v

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

ohled: devoir des égards à qqnmuset brát ohled(y) na koho

směr: à cet égardv tomto směru v této věci

stránka: à tous (les) égards, sous tous (les) rapportspo všech stránkách

věc: à cet égardv této věci v tomto směru

égard: à tous (les) égardsv každém ohledu, po všech stránkách