Hlavní obsah

d [de]

Podstatné jméno mužské neměnné

  • d hláska, písmeno

Přídavné jméno číslovka

  • D 500 římskou číslicí

Zkratka

  • D množina desetinných čísel

Podstatné jméno mužské neměnné

  • D nota D

Zkratka

  • d deci-

Vyskytuje se v

abeille: nid(s) d'abeillesžabičky, vafle na látce

abondance: d'abondance de cœurod srdce

abord: d'abordnejprve, zprvu, napřed

abord: d'abordhlavně, především

abri: à l'abri deqqch pod ochranou, mimo dosah čeho, schován před čím

absence: en l'absence deqqn v nepřítomnosti koho

abstraction: faire abstraction deqqch pomíjet, odmyslit co, abstrahovat od čeho, nehledět k čemu

abus: abus de confiancezneužití důvěry, zpronevěra

accepter: accepter defaire qqch svolit k čemu

acclimatation: jardin d'acclimatationaklimatizační stanice

accompagnateur: accompagnateur (de train)průvodčí

accord: d'accordplatí, souhlasí, dobrá vyjádření souhlasu

accueil: d'accueilpřijímací

accusé: accusé de réceptionpotvrzení příjmu, stvrzenka

adresse: à l'adresse deqqn na čí adresu

affirmation: adverbe d'affirmationpřitakací příslovce

affût: être à l'affût deqqch číhat na co, být na čekané/číhané

aide: à l'aide deqqch pomocí čeho, čím

ailleurs: d'ailleursostatně

air: changer d'airzměnit prostředí

aloi: de bon aloijakostní, kvalitní

angine: angine de poitrineangína pectoris

annonce: à l'annonce de qqchpři ohlášení čeho časově

aplomb: d'aplombsvisle, ve svislé poloze

appel: appel d'offresvýběrové řízení, konkurs na stavební projekt ap.

approche: à l'approche deqqch když se blíží co, před čím

approche: d'approchepřístupný

approche: travaux d'approchemanévrování, taktika i přen.

appui: point d'appuiopěrný bod

après: d'aprèspodle

arçon: cheval d'arçonskůň s madly

argent: d'argentstříbrný o barvě

arrière: en arrière deqqn/qqch za kým/čím

artifice: feu d'artificeohňostroj

asile: droit d'asileprávo azylu

assez: avoir assez de qqchmít čeho dost

assises: (cour d')assisesporotní soud

assistant: assistant électronique de pochekapesní počítač, PDA

attendre: attendre de +inf.počkat s čím

attente: dans l'attente de qqchv očekávání čeho

autant: d'autantprávě tolik, stejnou měrou, stejně mnoho

autant: d'autant plustím víc(e)

auteur: droit d'auteurautorské právo

autorité: d'autoritéze své moci

autour: autour depřibližně, asi, kolem

autre: d'autre partjinak

autre: rien d'autrenic jiného

aval: en aval deqqch pod, za čím směrem po proudu

avance: d'avancepředem, napřed

avant: avant de(dříve) než, dokud ne

avantage: tirer avantage de qqchzískat převahu v čem, využít čeho ve svůj prospěch, těžit z čeho

avantage: à l'avantage de qqnve prospěch koho

avant-garde: à l'avant-garde deqqch v čele čeho

avant-garde: d'avant-gardeavantgardní, průkopnický, pokrokový

aventure: d'aventure, par aventurenáhodou

aveu: de l'aveu deqqn podle doznání/svědectví koho

avril: poisson d'avrilapríl, aprílový žert

baguette: baguettes de tambourpaličky na buben

bain: bain de soleilopalování (se) na slunci, sluneční lázeň

bain: bain de foulevmísení (se) do davu

balai: coup de balaipropouštění, čistka, vyhazov z práce

banc: banc d'essaizkušebna, zkušební zařízení strojů, motorů ap.

barrage: match de barragebaráž

barre: barre d'outilsnástrojová lišta

barre: coup de barrerána palicí náhlá únava

bas: bas de lainedrobné úspory uložené do punčochy

base: de basezákladní

base: sur la base deqqch na základě čeho

base: à base deqqch na bázi čeho

base: base de donnéesdatabáze, báze dat

bataille: champ de bataillebojiště, bitevní pole

bataille: cheval de batailleoblíbený námět, koníček

bataille: plan de bataillebitevní plán

bataille: ordre de bataillebojová sestava

bâton: bâton de vieillessestařecká hůl, přen. opora ve stáří

bâton: bâton de maréchalmaršálská hůl, přen., hovor. vytoužená meta, životní cíl

bâton: tour de bâtonúplatek, podvodně získaný příjem

beaucoup: de beaucoupo mnoho, značně, zdaleka

bec: bec de gazplynová lampa

bélier: coup de bélieršok, náraz

bélouga: (caviar de) bélougakaviár beluga

bénéfice: au bénéfice deqqn/qqch ve prospěch koho/čeho

bénéficier: bénéficier deqqch mít prospěch, mít výhodu, těžit z čeho, využívat co

besoin: avoir besoin de qqn/qqchpotřebovat koho/co

bêtise: bêtises (de Cambrai)mentolové bonbóny, mentolky

biais: de/en biaisnepřímo, šikmo, oklikou

bienfaisance: de bienfaisancedobročinný spolek ap., benefiční představení ap.

billet: billet (de banque)bankovka

bois: bois de litpelest/rám postele

bois: de/en boisdřevěný