Hlavní obsah

berme [bεʀm]

Vyskytuje se v

brát si: jez(te) Sers-toi !, Servez-vous !ber(te) si

paškál: kriticky se zaměřitvzít na paškál, brát na paškál

potaz: prendre en considérationbrát v potaz

antikoncepce: prendre la pilulebrát antikoncepci

důchod: toucher une pensionbrát důchod

lék: prescrire/prendre des médicamentspředepsat/brát léky

odvaha: décourager qqnbrát komu odvahu

ohled: devoir des égards à qqnmuset brát ohled(y) na koho

riziko: prendre un risquebrát na sebe riziko riskovat

stránka: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

úvaha: prendre en considération qqch, tenir compte de qqchbrát co v úvahu

váha: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

vážně: prendre qqn/qqch au sérieuxbrát koho/co vážně

kde: Où il n'y a rien la mort perd ses droits.Kde nic není, ani smrt nebere.

lehký: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

servítek: agir sans ménagement, ne pas mettre de gants, v řeči ne pas mâcher ses mots, parler sans ambagesnebrat si servítky

tragicky: prendre une chose au tragiquebrát věc tragicky

appât: mordre à l'appâtbrát o rybě

compte: tenir compte de qqchpočítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemu

considération: prendre en considérationbrát v úvahu

mordre: Ça mord ?Berou?

pilule: être sous pilulebrát antikoncepci

tenir: tenir compte de qqchbrát v úvahu co, počítat s čím

vivre: se laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starosti

arguer: arguer de qqch pour faire qqchbrát si co za záminku k čemu

crier: Il crie comme si on l'écorchait.Křičí, jako by ho na nože bral.

prendre: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

retirer: Je vous retire la parole.Beru vám slovo.

acte: dont acteskončeno a podepsáno závěr protokolu, bereme na vědomí

bon: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

mâcher: ne pas mâcher ses motsříkat (věci) bez obalu, nebrat si servítky

vite: hovor. aller plus vite que les violonsbrát to trapem, hnát to

brát: prendre qqch des mains de qqnbrát komu co z ruky