Hlavní obsah

berme [bεʀm]

Vyskytuje se v

brát si: ber(te) sijez(te) Sers-toi !, Servez-vous !

paškál: vzít na paškál, brát na paškálkriticky se zaměřit

potaz: brát v potazprendre en considération

antikoncepce: brát antikoncepciprendre la pilule

brát si: brát si co k srdciprendre qqch à cœur

důchod: brát důchodtoucher sa retraite

lék: předepsat/brát lékyprescrire/prendre des médicaments

odvaha: brát komu odvahudécourager qqn

ohled: muset brát ohled(y) na kohodevoir des égards à qqn

riziko: brát na sebe riziko riskovatprendre un risque

stránka: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

úvaha: brát co v úvahuprendre en considération qqch, tenir compte de qqch

váha: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

vážně: brát koho/co vážněprendre qqn/qqch au sérieux

brát si: brát si koho za muže/ženuprendre qqn pour époux/épouse

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

lehký: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

servítek: nebrat si servítkyagir sans ménagement, ne pas mettre de gants, v řeči ne pas mâcher ses mots, parler sans ambages

tragicky: brát věc tragickyprendre une chose au tragique

appât: mordre à l'appâtbrát o rybě

compte: tenir compte de qqchpočítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemu

considération: prendre en considérationbrát v úvahu

mordre: Ça mord ?Berou?

pilule: être sous pilulebrát antikoncepci

tenir: tenir compte de qqchbrát v úvahu co, počítat s čím

vivre: se laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starosti

arguer: arguer de qqch pour faire qqchbrát si co za záminku k čemu

crier: Il crie comme si on l'écorchait.Křičí, jako by ho na nože bral.

prendre: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

retirer: Je vous retire la parole.Beru vám slovo.

acte: dont acteskončeno a podepsáno závěr protokolu, bereme na vědomí

bon: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

mâcher: ne pas mâcher ses motsříkat (věci) bez obalu, nebrat si servítky

vite: hovor. aller plus vite que les violonsbrát to trapem, hnát to

brát: brát komu co z rukyprendre qqch des mains de qqn

brát: brát hodinyprendre des leçons particulières

brát: Kolik bereš měsíčně ?Tu touches combien par mois ?

brát: brát důchodtoucher une pension

brát: Já to beru.(Je suis) d'accord.

brát: brát koho za slovoprendre qqn au mot

brát: zhrub. brát koho u hubyraccourcir la laisse à qqn

brát: brát věci takové, jaké jsouprendre les choses comme elles viennent

brát: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

brát: brát co za bernou minciprendre qqch pour argent comptant