Hlavní obsah

saliente

Vyskytuje se v

gordo: hrubá sůlsal gorda

luz: vyjít knihasalir a (la) luz

saliente: východ světová stranaSaliente

airoso: uspět, obstát, být úspěšný, zvládnout (to)salir/quedar airoso

caro: vyjít drahosalir caro

duda: vyřešit problém, udělat si jasnosalir de dudas

escopetado: vyrazit, vystartovat odkudsalir escopetado de alg

sal: kuchyňská sůlsal común

acampada: jet do kempu/stanovatir/salir de acampada

añadir: přisolitañadir sal

engaño: být vyveden z omylusalir del engaño

ileso: vyváznout bez zraněnísalir ileso

salir: uspět kdo, podařit se, dobře dopadnout komusalir bien (a) algn

oído: jedním uchem tam a druhým venhovor. entrar por un oído y salir por el otro

hnízdo: vyletět z hnízdasalir del nido

jít: jít ven/dovnitřsalir/entrar

kamenný: kamenná sůlsal de roca

koupel: sůl do koupelesal de baño

koupelový: koupelová sůlsal de baño

kuchyňský: kuchyňská sůlsal común/ de cocina

najevo: vyjít najevosalir a la luz

poušť: geogr. písečná/kamenitá/ledová/solnádesierto arenoso/pedregoso/de hielo/de sal

překonávat: překonávat obtížesuperar (las) dificultades, přen. salir del barranco

připravený: být připravený k odchodu/na cestuestar preparado/listo para salir, přen. estar de botas/con las botas puestas

rutina: vyjít z rutinysalir de la rutina

sůl: kuchyňská/koupelová sůlsal de cocina/de baño

úprk: dát se na úprksalir corriendo, ponerse a correr

ven: dostat se ven z čehosalir de alg

vykulit: vykulit oči kdoponer algn los ojos como platos, salirse a algn los ojos de las órbitas

vyplavat: vyplavat na povrchsalir a la superficie

vyplout: vyplout na povrch vyjít najevosalir a flote

vyrazit: vyrazit do ulic za zábavousalir

: Vlak odjíždí až za dvě hodiny.El tren no sale hasta dentro de dos horas.

dopadnout: dopadnout dobře/špatně jednání, zápas ap.salir bien/mal

jet: Vlak jede v šest.El tren sale a las seis.

jodovaný: jodovaná sůlsal yodada

odchod: být na odchoduestar a punto de salir

odchozí: odchozí hovorllamada saliente

podat: Podal byste mi sůl, prosím?¿Me pasa la sal, por favor?

pochodit: dobře pochoditsalir bien

pořídit: dobře pořídittener éxito, kdo s čím salir bien alg a algn

povést se: nepovést sesalir mal

právě: Právě se chystal odejít.Estaba a punto de salir.

překonat: překonat obtížesuperar (las) dificultades, přen. salir del barranco

svůj, svá, své, svoje: prosadit svousalir con la suya

špetka: přidat špetku soliañadir una pizca de sal

test: Test je pozitivní.El test da/es/sale positivo.

východ: při východu slunceal salir el sol

vyřešit: vyřešit problémsalir de dudas, resolver el problema

vyváznout: vyváznout bez zraněnísalir ileso

brynda: dostat se z bryndysalir a flote

držet: Budu ti držet palce/pěsti, ať to dobře dopadne.Cruzaré los dedos para que todo salga bien.

koření: přen. být co kořením životaser alg la sal de la vida

mléko: Ještě mu teče mléko po bradě.Aún no ha salido del cascarón.

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Salga el sol por Antequera (y póngase por donde pueda)., Después de nosotros, el diluvio.

povrch: vyplavat na povrchsalir a flote

přijít: přijít se svou troškou do mlýnaponer su granito de sal

řeč: skočit do řeči komuatajar, hovor. salir al atajo, meter a barato a algn

tam: pouštět jedním uchem tam, druhým ven kdo nevěnovat pozornost ap.entrar a algn por un oído y salir por el otro

armario: přiznat svou homosexuální orientacisalir del armario