Hlavní obsah

en

Vyskytuje se v

absoluto: v žádném případě ne, rozhodně ne, naprosto ne odmítnutíen absoluto

abstracto: abstraktně, všeobecněen abstracto

acecho: být ve střehu, mít se na pozoru, dávat pozorestar al/de/en acecho

acto: de alg při výkonu čehoen acto

ademán: na znamení čeho, přichystaný k čemuen ademán de alg

administración: ve správě, v držení koho, spravovaný kýmen administración de algn

agua: nabírat vodu řešetem zbytečně se namáhatcoger agua en cesto

aguja: hledat jehlu v kupce senabuscar una aguja en un pajar

alberca: nezastřešený, bez střechy budovaen alberca

alma: hluboce se dotknout koho co, ze srdce litovat kdo čehoclavársele a algn alg en el alma

altanería: dělat chytréhometerse en altanerías

ambiente: být ve svém živluestar en su ambiente

antípoda: zcela opačný, na opačné straně názorově ap.en las/los antípodas

año: v letech, postaršíentrado en años

apnea: bez kyslíku potápět se ap.en apnea

arma: povstat ve zbranialzarse en armas

atañer: co se týká čeho, pokud jde o coen lo que atañe a alg

atención: s ohledem na co, vzhledem k čemu, berouce v úvahu coen atención a alg

ayuno: nalačnoen ayunas

balde: zbytečně, nadarmoen balde

barco: být na jedné lodiestar en el mismo barco

batir: vzít nohy na ramena, dát se na ústup, vycouvatbatirse en retirada

bien: čím dál lépe se dařit ap.de bien en mejor

blanco: čistý, nepopsaný sešit ap., nepotištěný arch ap.en blanco

boca: jít od úst k ústům zpráva ap.andar/correr de boca en boca

boga: být v oblibě, být v móděestar en boga

botica: mít co hrdlo ráčí, být od všeho něcohaber de todo, como en botica

braga: v nedbalkách, nepřipravenýen bragas

breve: v krátkosti, stručněen breve

bruto: hrubý, surový, neopracovaný, nezačištěnýen bruto

buscar: hledat jehlu v kupce senabuscar una aguja en un pajar

busilis: přijít na kloub čemudar en el busilis de alg

cabello: s rozpuštěnými vlasyen cabello

cabeza: vtlouct do hlavy komumeter en la cabeza de algn

cadena: řetězovýen cadena

caer: přestat se používatcaer en desuso

calle: nechat na dlažbě bez prostředkůdejar en la calle

cambio: naopak, oproti tomu, na rozdílen cambio

camino: vydat se na cestu, vyrazit, vyjetponerse en camino

cantar: než bys řekl švec, cobydup, vmžikuen menos que canta un gallo

caso: až jako poslední možnost, až v poslední řaděen último caso

contorno: okolo, kolemen contorno

contra: proti názorově ap.en contra

contrario: proti názorově ap.en contrario

cristiano: mluvit česky/srozumitelněhablar en cristiano

cuando: sem tam, občas, z času na časde vez en cuando

cuanto: pokud jde o koho/co, co se týče, ohledně koho/čehoen cuanto a alg(n)

cuclillas: ve dřepu, hovor. na bobkuen cuclillas

cuenta: algn de alg dojít komu co, uvědomit si kdo cocaer en la cuenta

cuero: nahýen cueros

cuestión: dotyčný, zmíněnýen cuestión

defecto: jestliže není k dispozici, jestliže není po ruce, jestliže chybíen su defecto

definitivo: nakonec, v konečném důsledkuen definitiva

demasía: příliš, nadmíru, nadměrněen demasía

desbandada: zmateně, překotně, všemi směry prchat ap.a la/en desbandada

descampado: pod širým nebemen descampado

día: právě teď, v současnostihoy (en) día

directo: v přímém přenosu program ap., přímý vysíláníen directo

dos: jedna dvě, hned rychle ap.en un dos por tres

entrar: dostat rozum, přijít k rozumuentrar en razón

especial: (ob)zvláště, zejménaen especial

especie: v naturáliíchen especie(s)

esquema: schematicky nakreslit ap.en esquema

estacada: nechat ve štychu koho, nepomoct komudejar en la estacada a algn

evidencia: dokázat, prokázat, odhalitponer/quedar en evidencia

extensión: doslova, v plném slova smysluen toda la extensión de la palabra

falta: postrádatechar en falta

favor: ve prospěch koho/čeho, pro koho/co hlasovat ap.a/en favor de alg(n)

fiado: na kauci propustit z vazby ap.en fiado

fin: koneckonců, zkrátka (a dobře), nakoneca/en fin de cuentas

flagrante: in flagranti, při činu přichytit ap.en flagrante (delito)

frente: mít napsané na čelellevar escrito en la frente

función: v závislosti na čem, v souladu s čím, podle čehoen función de alg

globo: v globálu, celkověen globo

grande: moc dobře, superen grande

hito: upřeně se dívat, sledovat pohledemmirar (de hito) en hito

honor: na počest kohoen honor de algn

hora: blahopřeji, blahopřejemeen hora buena

hueso: (být) vyhublý na kost(estar) en los huesos

inteligencia: za předpokladu, žeen (la) inteligencia de que

ir: alg(n) jít z kopce s kým/čím, zhoršovat se kdo/co, být hůř komu/čemuir de mal en peor

laurel: usnout na vavřínechdormirse en los laureles

leche: mít ještě mlíko na bradě, téct ještě mlíko po braděestar con la leche en los labios

lid: po dobrémen buena lid

limbo: být mimo zabraný do něčehoestar en el limbo

línea: onlineen línea

abrir: v mžiku, než bys řekl švecen un abrir y cerrar de ojos

agonie: být v agoniiestar en la agonía, agonizar

aktivní: v aktivní službě voják ap.en servicio activo

barevný: barevná fotografiefotografía en color

báseň: báseň v prózepoema en prosa

blesk: fyz. kulový bleskrayo en bola, bola de fuego

blízkost: v blízkosti čehoen las proximidades de alg

bobek: sedět na bobkuestar de/en cuclillas

brusle: kolečkové bruslepatines de ruedas, in-line patines en línea

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

být: buď jak buďsea como sea, en todo caso

anglicky: anglicky (na)psanýescrito en inglés

armáda: sloužit v armáděestar en el servicio, hacer el servicio (militar)

bankrot: vyhlásit bankrotdeclararse en quiebra

barva: v barvě dřevaen tono madera

bez, beze: být bez práce nezaměstnanýestar en paro

bloudit: bloudit v mlzeandar perdido en la niebla

boj: padnout v bojimorir en el combate

brnět: Brní mě noha.Siento hormigueos en la pierna.

brožovaný: brožované vydáníedición en rústica

budiž: Budiž mu země lehká.Que en gloria esté.

celá: v celou (hodinu)a la hora en punto

celý: celý pepřpimienta en grano

bolavý: dotknout se bolavého místaponer el dedo en la llaga, tocar la herida

brynda: být v brynděestar en apuros/aprietos/en un buen lío, estar preso en el engranaje, estar aviado

ablande: v záběhu motor ap.en ablande

abundancia: hodně, hojně, dosten/con abundancia

acompañar: Upřímnou soustrast.Le acompaño en el sentimiento.

actualidad: v současnosti, v současné doběen la actualidad

adelante: nadále, do budoucna, napříštěen adelante

aerosol: lak ve sprejilaca en aerosol

agradecimiento: z vděku, z vděčnostien agradecimiento

ahora: odteď, od nynějškadesde ahora, de ahora en adelante

alerta: být v pohotovostiestar en alerta

algodón: surová bavlnaalgodón en bruto

almíbar: kompotované ovocefruta en almíbar

alquiler: mít co pronajatétener alg en alquiler

alto: nahlasen voz alta

amplitud: v celé své šířien toda su amplitud

apariencia: na (první) pohled, zdánlivě se jevit ap.en apariencia

apuro: být v úzkých, mít potížeestar en apuro(s)

bajo: nízkotučný jogurt ap.bajo en grasa

barbecho: ležet lademestar en barbecho

beneficio: ve prospěch, ku prospěchu koho/čehoen beneficio de alg(n)

brazo: v náručí kohoen brazos de algn

caballo: na koni, v sedleen/a caballo

caliente: za tepla, přen. bez otáleníen caliente

cama: ležet v posteli nemocnýestar en/guardar cama

camisa: jen v košilien mangas de camisa

capital: akciový kapitálcapital en acciones