Hlavní obsah

nechtěný

Vyskytuje se v

chtít: nechtítodmítat, nenastávat ap. nicht wollen*, nicht mögen*

: Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.

blinkat: Chce se mu blinkat.Ihm ist (spei)übel.

blít: Chce se mi z toho blít.Das ist zum Kotzen.

děkovat: Děkuji nechci.Nein, danke.

chtít se: Chce se mi spát.Ich möchte schlafen.

jestli: Jestli chceš, udělám to.Wenn du willst, mache ich es.

kdy: Vrať se, kdy budeš chtít.Komm zurück, wann du willst.

mít: Nechci s ním nic mít.Ich will mit ihm nichts zu tun haben.

než: Než půjdeme, chceme ještě...Ehe wir gehen, wollen wir noch...

otrávit: Chtěli otrávit studnu.Sie wollten den Brunnen vergiften.

pak: Nemá to žádný smysl, a pak to ani nechci.Es hat keinen Sinn, und überdies will ich es auch nicht.

pitvat se: Už se v tom nechci pitvat.Ich will nicht mehr darin herumrühren.

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

podtrhnout: Chtěl bych podtrhnout, že ...Ich möchte unterstreichen, dass...

pochovat: Chceš si ho pochovat?Möchtest du ihn auf den Arm nehmen?

pomlouvat: Nechci nikoho pomlouvat.Ich will niemanden verleumden.

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

říct: Co tím chceš říct?Was willst du damit sagen?

soupeřit: Nechci s tebou v ničem soupeřit.Ich will mit Dir um nichts wetteifern.

vdávat se: Nechce se vdávat.Sie will nicht heiraten.

vyhladit: Hitler chtěl vyhladit Židy.Hitler wollte die Juden vernichten.

vyklubat se: Chci jen počkat, co se z toho vyklube.Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.

vykopnout: Chtěli nás vykopnout z firmy.Sie wollten uns aus der Firma hinauswerfen.

vyspat se: Chci se konečně pořádně vyspat.Ich will (mich) endlich ordentlich ausschlafen.

vzdělávat: Chtěla by svoje děti vzdělávat doma.Sie möchte ihre Kinder zu Hause ausbilden.

zazvonit: Když jsem chtěl jít, zazvonil telefon.Als ich weggehen wollte, (da) läutete das Telefon.

slyšet: Nechci o tom ani slyšet.Ich will davon nichts hören!, Auf diesem Ohr bin ich taub!

záchod: Chce se mu na záchod.Er muss aufs Klo.