Hlavní obsah

lež

Podstatné jméno, rod ženský

  • die LügeTo jsou všechno lži.Das sind alles Lügen.milosrdná ležeine barmherzige Lüge

Vyskytuje se v

milosrdný: milosrdná ležeine barmherzige Lüge

bezostyšný: bezostyšná ležeine schamlose Lüge

bídný: bídná ležeine schäbige Lüge

hřbet: ležet na hřbetěauf dem Rücken liegen

kóma: ležet v kómatuim Koma liegen

ladem: ležet ladembrachliegen

ležet: ležet v posteli/na zemiim Bett/auf dem Boden liegen

ležet: Vídeň leží na Dunaji.Wien liegt an der Donau.

ležet: ležet na slunciin der Sonne liegen

ležet: ležet v nemocniciim Krankenhaus liegen

líně: líně ležetfaul liegen

naznak: ležet naznakrücklings liegen

nehorázný: říci nehoráznou ležeine bodenlose/ungeheure Lüge sagen

průhledný: průhledná leždurchschaubare Lüge

pupek: ležet na pupkuauf dem Bauch liegen

sám, sama, samo, samý: samé lžilauter Lügen

slunce: ležet na slunciin der Sonne liegen

sprostý: říct sprostou ležeine gemeine Lüge sagen

úpatí: Město leží na úpatí hor.Die Stadt liegt am Fuß der Berge.

balvan: Leží to na něm jako balvan.Es liegt ihm wie ein Stein auf dem Herzen.

ležet: ležet komu v cestěj-m im Wege sein

noha: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.

smrtelný: ležet na smrtelné posteliim Sterbebett liegen

srdce: ležet komu na srdcij-m am Herzen liegen

věž: Je to lež jako věž!Das ist eine faustdicke Lüge!

žaludek: přen. ležet komu v žaludkuj-m (schwer) im Magen liegen

bewusst: eine bewusste Lügevědomá lež

obenauf: obenauf liegenležet (úplně) nahoře

unter: unter der Decke liegenležet pod dekou

dort: Es liegt dort, auf dem Tisch.Leží to támhle, na stole.

entlarven: etw. als Lüge entlarvenodhalit co jako lež

ertappen: j-n beim Lügen ertappenpřistihnout koho při lži

krank: krank im Bett liegenležet nemocný v posteli

lauter: lauter Lügen sagenříkat samé lži

liegen: lange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteli

Rücken: auf dem Rücken liegenležet na zádech

ruhen: přen. Die Nacht ruht auf der Stadt.Noc leží nad městem.

Schatten: im Schatten liegenležet ve stínu

Seite: auf der linken Seite liegenležet na levém boku

sich: Sie ärgerte sich über seine Lügen.Rozzlobila se kvůli jeho lžím.

Sterbebett: auf dem Sterbebett liegenležet na smrtelné posteli