Hlavní obsah

klam

Vyskytuje se v

smyslový: smyslový klamdie Sinnestäuschung

zrakový: zrakový klamdie Augentäuschung

klamat: Neklame-li mne zrak, ...Wenn mich die Augen nicht täuschen, ...

betrügen: Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.

erliegen: Podlehla omylu/klamu, Nechala se zmýlit/oklamat.Sie ist einem Irrtum/einer Täuschung erlegen.

Schein: Zdání klame.Der Schein trügt.

täuschen: Pokud mě oči (ne)klamou, ...Wenn meine Augen mich (nicht) täuschen, ...

trügen: Zdání klame.Der Schein trügt.

klam: optický klameine optische Täuschung