Hlavní obsah

klamat

Vyskytuje se v

klam: eine optische Täuschungoptický klam

smyslový: die Sinnestäuschungsmyslový klam

zrakový: die Augentäuschungzrakový klam

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

erliegen: Sie ist einem Irrtum/einer Täuschung erlegen.Podlehla omylu/klamu, Nechala se zmýlit/oklamat.

Schein: Der Schein trügt.Zdání klame.

täuschen: Wenn meine Augen mich (nicht) täuschen, ...Pokud mě oči (ne)klamou, ...

trügen: Der Schein trügt.Zdání klame.

klamat: Wenn mich die Augen nicht täuschen, ...Neklame-li mne zrak, ...