Hlavní obsah

betrügen

Slovesoo, o

  • podvést/podvádět v manželství ap.Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

Vyskytuje se v

Betrag: eine Rechnung im Betrag(e) von 100 Euroúčet ve výši 100 eur

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

umschreiben: einen Betrag auf ein anderes Konto umschreibenpřevést částku na jiné konto

betragen: sich betragenchovat se, počínat si