Hlavní obsah

gewandt

Vyskytuje se v

Rücken: obrátit se zády ke komu/čemuj-m/etw. den Rücken wenden

Spiel: Karta se obrátila.Das Spiel hat sich gewendet.

wenden: zu etw. dát se, chystat se na co, k čemu na útěk ap.sich wenden

an: obrátit se na kohosich an j-n wenden

da: den, kdy nastal převratder Tag, da die Wende eintrat

direkt: obrátit se přímo na kohosich direkt an j-n wenden

Instanz: obrátit se na vyšší instancisich an eine höhere Instanz wenden

unerwartet: vzít nečekaný obrateine unerwartete Wende nehmen

obrat: politický obratdie politische Wende

dovedně: sport. dovedně zahranýgewandt gespielt

důvěra: obrátit se na koho s důvěrousich an j-n mit Vertrauen wenden

důvěřivě: důvěřivě se obrátit na kohosich vertrauensvoll an j-n wenden

neuvěřitelný: neuvěřitelný zvrateine unglaubliche Wende

obrátit: obrátit stránkudie Seite wenden

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

obratný: obratný řečníkein gewandter Redner

otočit: otočit pečeni na pánviden Braten in der Pfanne wenden

pomoc: obrátit se o pomoc ke komu, na kohosich an j-n um Hilfe wenden

požadavek: obrátit se na koho s požadavkemsich mit einer Anforderung an j-n wenden

přelom: přelom v životědie Wende im Leben

spolehlivý: obrátit se na spolehlivého člověkasich an einen zuverlässigen Menschen wenden

stočit se: stočit se k jihusich nach Süden wenden

zručný: být zručný v čemgewandt in etw. Dat sein

karta: Karta se obrátila.Das Blatt hat sich gewendet.

Adresse: obrátit se na správnou adresusich an die richtige Adresse wenden