Hlavní obsah

unerwartet

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

nečekaný: unerwartetes Ergebnisnečekaný výsledek

prohra: eine knappe/unerwartete/hohe Niederlagetěsná/nečekaná/vysoká prohra

zvrtnout: Ein unerwartetes Unglück hat alle seine Pläne umgestoßen.Nečekané neštěstí zvrtlo všechny jeho plány.

unerwartet: eine unerwartete Wende nehmenvzít nečekaný obrat