Hlavní obsah

angewandt

Vyskytuje se v

Zauber: einen Zauber anwendenpoužít kouzlo

anwenden: einen Trick anwendenpoužít trik

indirekt: indirekte Rede anwendenpoužít nepřímou řeč

užitý: angewandte Kunstužité umění

uchýlit se: Gewalt anwendenuchýlit se k násilí