Hlavní obsah

angewandt

Vyskytuje se v

Zauber: einen Zauber anwendenpoužít kouzlo

anwenden: einen Trick anwendenpoužít trik

indirekt: indirekte Rede anwendenpoužít nepřímou řeč

užitý: užité uměníangewandte Kunst

uchýlit se: uchýlit se k násilíGewalt anwenden