Hlavní obsah

zaplacení

Podstatné jméno, rod střední

  • čeho, za co pagamento m di qc, per qc(vyrovnání) saldo m(splacení) rimborso m di qcutéct bez zaplaceníscappare senza pagare

Vyskytuje se v

draze: draze zaplatit za copagar qc caro/a caro prezzo

nezaplacení: k nezaplacení cennýinestimabile

předem: (za)platit předempagare in anticipo

karta: Mohu (za)platit kreditní kartou?Posso pagare con carta di credito?

sice: Sice zaplatil, ale pozdě.Ha pagato sì, ma troppo tardi.

zaplatit: zaplatit dluhpagare il debito

acconto: složit/zaplatit/uhradit zálohuversare un acconto

consegna: (za)platit při dodánípagare alla consegna

dietro: po zaplacenídietro versamento

mancato: neuhrazení, ne(za)placenímancato pagamento

onorare: zaplatit směnkuonorare una cambiale

pagamento: ne(za)placení, neuhrazenímancato pagamento

pagare: (za)platit účet za telefonpagare la bolletta del telefono

prezzo: draze (za) co zaplatitpřen. pagare qc a caro prezzo

ricevuta: příjmový (pokladní) doklad k hotovosti, potvrzení o zaplaceníricevuta di pagamento

supplemento: (za)platit příplatekpagare un supplemento

tassa: odvést/zaplatit daň/poplatekpagare la tassa

assicurazione: zaplatit pojistkupagare l'assicurazione

bene: Zaplatil dobrých tisíc euro. nejméně tisíc euroHa sborsato ben mille euro.

conto: (Za)platím! na vrchníhoIl conto!

mi: To mi zaplatíš!Me la pagherai!

moneta: (za)platit hotověpagare in moneta sonante

stentare: Sotva/Stěží zaplatí.Stenta a pagare.

fio: zaplatit (vysokou) cenu za neopatrnost,hamižnost ap.pagare il fio

pena: zaplatit příliš vysokou cenu za copřen. pagare una pena troppo alta per q

salato: draze zaplatit, těžce na to doplatit, odskákat to, vyžrat (si) topagarla salata

soldo: zaplatit pár šupů za copagare due soldi per qc

spesa: odskákat si co, zaplatit za copřen. fare le spese di qc

unghia: zaplatit na dřevo hned hotověpagare sull'unghia

zaplacení: utéct bez zaplaceníscappare senza pagare