Hlavní obsah

zaplacení

Podstatné jméno, rod střední

  • čeho, za co pagamento m di qc, per qc(vyrovnání) saldo m(splacení) rimborso m di qcutéct bez zaplaceníscappare senza pagare

Vyskytuje se v

draze: draze zaplatit za copagar qc caro/a caro prezzo

nezaplacení: k nezaplacení cennýinestimabile

předem: (za)platit předempagare in anticipo

karta: Mohu (za)platit kreditní kartou?Posso pagare con carta di credito?

sice: Sice zaplatil, ale pozdě.Ha pagato sì, ma troppo tardi.

zaplatit: zaplatit dluhpagare il debito

zaplatit: Zaplatím!Il conto, per favore!

zaplatit: Já to zaplatím.Lo pago io.

zaplatit: Draze za to zaplatil.L'ha pagata cara.

acconto: versare un accontosložit/zaplatit/uhradit zálohu

consegna: pagare alla consegna(za)platit při dodání

dietro: dietro versamentopo zaplacení

mancato: mancato pagamentoneuhrazení, ne(za)placení

onorare: onorare una cambialezaplatit směnku

pagamento: mancato pagamentone(za)placení, neuhrazení

pagare: pagare la bolletta del telefono(za)platit účet za telefon

pagare: pagare in anticipozaplatit předem

pagare: pagare caro/salato/un occhio della testa per qcdraze (za)platit za co

prezzo: přen. pagare qc a caro prezzodraze (za) co zaplatit

ricevuta: ricevuta di pagamentopříjmový (pokladní) doklad k hotovosti, potvrzení o zaplacení

supplemento: pagare un supplemento(za)platit příplatek

tassa: pagare la tassaodvést/zaplatit daň/poplatek

assicurazione: pagare l'assicurazionezaplatit pojistku

bene: Ha sborsato ben mille euro.Zaplatil dobrých tisíc euro. nejméně tisíc euro

conto: Il conto!(Za)platím! na vrchního

mi: Me la pagherai!To mi zaplatíš!

moneta: pagare in moneta sonante(za)platit hotově

pagare: Me la pagherai!To mi zaplatíš!, To ti nedaruju!

stentare: Stenta a pagare.Sotva/Stěží zaplatí.

fio: pagare il fiozaplatit (vysokou) cenu za neopatrnost,hamižnost ap.

pena: přen. pagare una pena troppo alta per qzaplatit příliš vysokou cenu za co

prezzo: non avere prezzobýt neocenitelný, být k nezaplacení

salato: pagarla salatadraze zaplatit, těžce na to doplatit, odskákat to, vyžrat (si) to

soldo: pagare due soldi per qczaplatit pár šupů za co

spesa: přen. fare le spese di qcodskákat si co, zaplatit za co

unghia: pagare sull'unghiazaplatit na dřevo hned hotově