Hlavní obsah

nevelký, neveliký

Vyskytuje se v

čest: prokázat komu velkou čestfaire un grand honneur à qqn

člověk: velký člověkhomme grand

dělitel: největší společný dělitelle plus grand commun diviseur

firma: velké nadnárodní firmygrandes firmes multinationales

holka: To už je velká holka. iron.C'est une grande gosse.

hrát: hrát velkou dámufaire la duchesse, jouer à la madame

jedlík: velký jedlíkun gros mangeur

lítost: k mé velké lítostià mon vif regret

množství: ve velkém množstvíen grande quantité

Morava: hist. Velká MoravaGrande-Moravie

náklad: noviny s velkým náklademjournal à gros tirage

nedostatek: (velký) nedostatek obilípénurie de blé

odpor: mít velký odpor k čemuavoir une grande répugnance pour qqch

okázalost: s velkou okázalostíen grand apparat

písmeno: velké písmeno(lettre) majuscule

pivo: velké pivodemi

plán: mít velké plányvoir large

pompa: s velkou pompouen grand apparat

prádlo: ob. velké prádloforte/grande lessive

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíselon toute vraisemblance

radost: S největší radostí. v odpovědiJe ne demande pas mieux.

skvost: největší skvost sbírkypièce maîtresse d'une collection

stydký: malé/velké stydké pyskypetites/grandes lèvres (de la vulve)

šance: velké šance na úspěchfortes chances de succès/réussite

úžas: k našemu (velkému) úžasuà notre (grande) stupeur

vápno: sport. velké vápnosurface de réparation

velký: Velký vůz souhvězdíGrand Chariot

velký: velké písmeno(lettre) majuscule

velký: velká rodinafamille nombreuse

velký: prodej ve velkémvente en gros

velký: ve velkém množstvíen grande quantité

velký: mít velký úspěch u divákůfaire fureur

velký: velká hostinafestin

velký: mít velký odpor k čemuavoir une grande répugnance pour qqch

velký: jíst s velkou chutímanger de bon appétit

velký: velký člověkgrand homme

vzdálenost: překon(áv)at velkou vzdálenostfranchir une grande distance

značně: značně velký částka ap.considérable

muset: Už musí být velký.Il doit être grand maintenant.

rýma: mít (velkou) rýmuavoir un (gros) rhume

stejně: Je stejně velký jako vy.Il est aussi grand que vous.

výběr: velký výběr zbožígrand choix de produits

hlupák: Čím větší hlupák, tím větší štěstí.Aux innocents les mains pleines.

pocta: To je pro něho příliš velká pocta. nezasluhuje jiC'est lui faire trop d'honneur.

požadavek: klást na koho velké požadavkyexiger beaucoup de qqn

přehnat se: přehnat se jako velká vodapasser comme un ouragan

aptitude: avoir une grande aptitude à/pour faire qqchmít velké nadání pro co

bouffe: grande bouffevelká žranice

branché: être branchémít velký zájem

chariot: Grand ChariotVelký vůz souhvězdí

cheville: viande vendue à la chevillemaso prodávané ve velkém

dam: au (grand) dam de qqnk čí velké škodě

déplaisir: à mon grand déplaisirk mé velké nelibosti

distance: franchir une grande distancepřekon(áv)at velkou vzdálenost

duc: grand ducvýr velký

frais: à grands fraiss velkými výlohami, přen. těžce, draho, draze

généralité: dans la généralité des casve velké většině případů

génie: avoir du géniemít (velké) nadání

grand: homme grandvelký člověk postavou

grand: grand hommevelký/důležitý člověk významem

grand: grande nouvellevelká novinka

gros: grosse poitrinevelká prsa

homme: grand hommevelikán, velký muž duševně

infiniment: avoir infiniment de patiencemít nesmírně velkou trpělivost

manger: manger de bon appétitjíst s velkou chutí

musqué: canard musquépižmovka velká kachna

seigneur: en (grand) seigneurvelkopansky, jako velký pán

service: hovor. être service-servicebýt velký puntičkář, otrocky respektovat nařízení

style: de grand stylevelkorysý, velkého stylu

très: avoir très faimmít velký hlad

vedette: avoir la vedettebýt uveden velkým písmem/na předním místě v divadelním programu

vraisemblance: selon toute vraisemblances největší pravděpodobností

déployer: déployer un grand courageprokázat velkou odvahu

diviseur: plus grand commun diviseur P. G. C. D.největší společný dělitel

galette: grosse galettevelký prachy

partie: en grande partiez velké části

plus: plus grandvětší

plus: la plus grande partienejvětší část

vendredi: Vendredi saintVelký pátek

abattre: Cette grosse fièvre l'a abattu.Ta velká horečka ho vyčerpala.

bouchon: hovor. bouchon de carafevelký diamant

carafe: hovor. bouchon de carafevelký drahokam

effet: à petite cause grands effetsmalá příčina mívá velké následky

fou: Plus on est de fous, plus on rit.Čím větší parta, tím větší psina.

maison: gros comme une maisonvelký jak vrata

nid: Petit à petit, l'oiseau fait son nid.Velkou pílí dojdeš k cíli., Stéblo k stéblu, a ptáček hnízdo má.

pavé: tenir le haut du pavéněco znamenat, těšit se velké vážnosti ve společnosti

pointure: hovor. grosse pointurevelká kapacita v oboru ap.

princesse: faire sa princesse, prendre des airs de princessedělat ze sebe dámu, hrát si na velkou dámu

tambour: sans tambour ni trompettebez velkého hluku přivolávání pozornosti