Hlavní obsah

jez

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžpro zesílení un seul et même, toujours le même

hlt: jedním hltem, na jeden hlten une gorgée

chuť: jíst s chutímanger avec appétit, avoir de l'appétit

následovat: následovat jeden za druhýmse suivre

nebo: jeden nebo druhýl'un ou l'autre

padnout: Padne jí to jako ulité.Cela lui va comme un gant.

ráz: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

starý: jeden z mých starých přátelun de mes vieux amis

velký: jíst s velkou chutímanger de bon appétit

zátah: na jeden zátahd'une seule traite

ani: ani jedenpas un, z obou ni l'un ni l'autre

být: Kolik jí je?Quel âge a-t-elle ?

co: Nemá co jíst.Il n'a rien à manger.

dva, dvě: jeden z nás dvoul'un d'entre nous deux

: Jí se to netýká.Cela ne la concerne pas.

jíst: jíst lžícímanger avec une cuillère

slušet: Tyto šaty jí sluší.Cette robe lui va bien.

snídaně: jíst co k snídaniprendre qqch au petit-déjeuner

za: jeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre

dotknout se: Ani se jí nedotkl.Il ne l'a même pas touchée.

král: Byl jednou jeden král. začátek pohádekIl y avait une fois/Il était une fois un roi.

nikdy: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

otřást: Otřásla jím zima.Le froid l'a fait tressaillir., Il a tremblé de froid.

ozářit: Radost jí ozářila tvář.La joie lui a éclairé le visage.

provaz: táhnout s kým za jeden provazêtre de mèche avec qqn

puknout: Žalem jí puklo srdce.Son cœur s'est brisé de douleur.

sahat: Nesahá mu/jí ani po kotníky.Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.

táhnout: táhnout s kým za jeden provazêtre du bord de qqn, être du même bord

vybraný: jíst vybraná jídlamanger des ortolans

vymlouvat se: vymlouvat se jeden na druhéhose renvoyer la balle

jeden, jedna, jedno: ani jeden jedinýpas un seul