Hlavní obsah

vybraný

Vyskytuje se v

vybrat: vybrat (si)zvolit nejlepší choisir, faire* son choix, co k čemu assortir qqch de qqch

vybrat: vybrat (si)peníze ap. retirer

na: mít na vybranouavoir le choix

sloh: vybraný slohstyle relevé

vybrat: vybrat (si) špatněmal choisir, faire un mauvais choix

vybrat: vybrat peníze z bankyretirer/prendre de l'argent à la banque

choix: faire son choixvybrat si

œuvre: œuvres choisiesvybrané spisy, výbor z díla

relevé: style relevévybraný sloh

table: aimer la bonne tablepotrpět si na vybrané jídlo

assortir: assortir qqch à qqchpřizpůsobit co čemu, vhodně volit, vybrat co k čemu

choisir: choisir un marivybrat si manžela

prélever: prélever une somme sur son comptevybrat částku z účtu

retirer: retirer de l'argent à la banquevybrat peníze z banky

choisir: choisir le moindre malvybrat menší zlo

moindre: De deux maux, il faut choisir le moindre.Ze dvou zel je třeba vybrat to nejmenší.

ton: bon tondobré způsoby, vybrané chování, bontón