Hlavní obsah

učiněný

Vyskytuje se v

zadost: učinit zadostčemu comply with sth, vykonat discharge, carry out sth

pokus: učinit pokus o comake an attempt to do sth

prohlášení: učinit/vydat prohlášenímake/issue a statement

rozhodnutí: učinit rozhodnutímake a decision

učinit: učinit nutná opatřenítake necessary measures

výpověď: práv. učinit výpověďgive testimony/evidence

opatření: učinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, přípravy ap. make provision for sth

průlom: učinit průlom v čemmake a breakthrough in sth

call: zpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čehocall sth in(to) question

credence: dodat na věrohodnosti čemu, učinit co věrohodnějšímlend credence to sth

faint: učinit chabý pokus o comake a faint attempt at sth

firm: učinit přísná opatřenítake firm measures

habitable: zobyvatelnit, učinit obyvatelným comake sth habitable

happy: učinit koho šťastnýmmake sb happy

likewise: udělat/učinit totéždo likewise

make: rozhodnout (se), učinit rozhodnutímake a decision

observation: učinit poznámku k čemu, poznamenat, podotknout comake an observation about/on sth

precaution: učinit preventivní opatření, pojistit se proti čemutake precautions against sth

provision: připravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čehomake provision for sth

remark: učinit poznámku o čem, podotknout comake a remark about sth

render: učinit nepoužitelnýmrender useless

right: přiznat práva komu, učinit komu po právudo sb right

safe: učinit co bezpečnějším, zbezpečnitmake sth safer

alive: oživit koho/co i přen., učinit co zajímavějším, vnést život do čeho vyprávěníbring sb/sth alive