Hlavní obsah

růst

Vyskytuje se v

populace: population growthrůst populace

překotný: rapid economic growthpřekotný ekonomický růst

růst: grow a beardnechat si růst vousy

vous: grow a beardnechat si (na)růst vousy

zoubek: The baby is teething.Dítěti rostou zoubky.

zub: She is teething.Rostou jí zuby. dítěti

voda: be growing like a weedrůst jako z vody

award: pay award for sbrůst mezd koho jisté skupině

beard: grow a beardnechat si (na)růst vousy

economic: economic growthhospodářský růst

growth: population growthpopulační růst, přírůstek obyvatelstva

increase: ekon. steady increase in sthstabilní růst čeho

money supply: money supply growthrůst objemu peněžní zásoby

population: population growthpopulační růst, přírůstky obyvatelstva

restraint: ekon. wage restraintregulace růstu mezd, mzdová umírněnost

upwards: move upward(s)stoupat, růst, zvyšovat se cena ap.

wage: wage restraintomezování růstu mezd, umírněná mzdová politika

accelerate: Growth accelerated to 4.9 per cent.Růst se zrychlil na 4,9 procenta.

grow: I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.