Hlavní obsah

růst

Vyskytuje se v

populace: population growthrůst populace

překotný: rapid economic growthpřekotný ekonomický růst

růst: grow a beardnechat si růst vousy

vous: grow a beardnechat si (na)růst vousy

zoubek: The baby is teething.Dítěti rostou zoubky.

zub: She is teething.Rostou jí zuby. dítěti

voda: be growing like a weedrůst jako z vody