Hlavní obsah

growing [grəʊɪŋ]

Vyskytuje se v

fat: grow fat on sth(z)bohatnout, nahrabat si, (na)mastit si kapsu na čem

bald: grow/go bald(z)plešatět

beard: grow a beardnechat si (na)růst vousy

cold: grow/get/turn cold(vy)chladnout, ochladit se

dense: grow/become denser(z)houstnout

exponentially: grow exponentiallyexponenciálně narůstat

fat: grow/get fat(z)tloustnout, přibrat, přibírat na tuku

fond: grow fond of sb/sthoblíbit si, začít mít rád koho/co

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

grow: grow outwardrozrůst se směrem ven

grow: grow wiser with agemoudřet s věkem

grow: grow darkstmívat se, temnět, (z)tmavnout

grow: grow older(ze)stárnout

grow: grow rich(z)bohatnout

grow: grow stiff(z)tuhnout

grow: grow smallerzmenšovat se

grow: grow warmeroteplovat se počasí ap.

grow: grow fat(z)tloustnout

mature: grow maturedospět, vyzrát

mulberry: grow mulberriespěstovat moruše

numb: grow numbznecitlivět, (z)křehnout, prokřehnout prsty, zdřevěnět nohy, strnout, ztuhnout

small: grow smallerzmenšovat se

strong: grow strongersílit, zesílit se i vliv ap.

thick: get/grow thicker(z)houstnout

weak: grow weakerslábnout, ochabovat

wine: vin. wine growingvinařství

wise: grow wiserzmoudřet, dostat rozum

grow: I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.

light: It's growing light.Rozednívá se.