Hlavní obsah

restraint [rɪˈstreɪnt]

Vyskytuje se v

self-restraint: být zdrženlivější/zdrženlivý, hovor. krotit se, ovládat seexercise self-restraint

wage: omezování růstu mezd, umírněná mzdová politikawage restraint

opěrka: opěrka hlavyheadrest, bezpečnostní v autě též head restraint

zábrana: bez zábranwithout restraint

restraint: regulace růstu mezd, mzdová umírněnostekon. wage restraint