Hlavní obsah

population [ˌpɒpjʊˈleɪʃən]

Přídavné jméno

  • populační exploze ap.population growthpopulační růst, přírůstky obyvatelstva

Vyskytuje se v

density: hustota osídlenípopulation density

explosion: populační explozepopulation explosion

growth: populační růst, přírůstek obyvatelstvapopulation growth

increase: nárůst populacepopulation increase

sparse: řídké zalidněnísparse population

working: produktivní část populace, práceschopná populaceworking population

exploze: populační explozepopulation explosion

hustota: geogr. hustota osídlenípopulation density

obyvatel: počet obyvatelpopulation

osídlení: hustota osídlenípopulation density

počet: počet obyvatelnumber of inhabitants, population

populace: růst populacepopulation growth

přírůstek: (roční) přírůstek obyvatelstva(annual) increase in population, (annual rate of) the growth of population

zalidnění: hustota zalidněnídensity of population

population: hustota osídlení, zalidněnípopulation density